Leve med insulinpumpe

Fordeler

Behandling med insulinpumpe gir et enklere liv med bedre blodsukkerkontroll, bedre helse og økt livskvalitet både i dag og i fremtiden.

Insulinpumpebehandling er et utmerket alternativ å vurdere for å håndtere din diabetes. Les litt om de største fordelene:

Generelt lavere HbA1c-nivå 1-4
Studier viser at mennesker som bruker insulinpumpe, har lavere HbA1c-nivåer – et mål på blodsukkernivåene over tid – enn de som tar daglige injeksjoner. Dette er viktig fordi forskning viser at jo lavere HbA1c-verdien er, jo lavere er risikoen for å utvikle langsiktige diabeteskomplikasjoner.

Bedre daglig blodsukkerkontroll 3-5
Mange faktorer kan påvirke en god blodsukkerkontroll – alt fra stress til sykdom eller reiser. Insulinpumpen bidrar til å gjøre dette mer håndterbart sammenlignet med daglige injeksjoner. Du kan justere insulinet når som helst for å møte ulike utfordringer. Insulinpumpebrukere kan føle at de endelig «har sluppet berg- og dalbanen».

Færre episoder med alvorlig hypoglykemi 2-4, 6, 7
Det har vist seg at pumpebrukere opplever færre tilfeller med alvorlig hypoglykemi enn de som tar daglige injeksjoner.

Større fleksibilitet
Insulinpumper er konstruert for å holde tritt med et liv som endres fra dag til dag. Til forskjell fra behandling med daglige injeksjoner, gir insulinpumpen deg frihet til å bestemme når du vil spise og sove, velge når og hvor lenge du vil mosjonere, og så videre.

Færre injeksjoner
Intensiv behandling med daglige injeksjoner kan kreve så mye som 1460 nålestikk per år. I samme tidsrom trenger pumpebrukerne bare å stikke seg 156 ganger per år for å skifte infusjonssett, (ca. 3 ganger per uke).

1. Weissberg-Benchell J, Antisdel-Lomaglio J, Seshadri R. Insulin pump therapy: a metaanalysis. Diabetes Care. 2003;26(4):1079-1087. 2. Rudolph JW, Hirsch IB. Assessment of therapy with continuous subcutaneous insulin infusion in an academic diabetes clinic. Endocr Pract. 2002;8(6):401-405. 3. Hoogma RPLM, Hammond PJ, Gomis R, et al. Comparison of the effects of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) and NPH-based multiple daily insulin injections (MDI) on glycaemic control and quality of life: results of the 5-nations trial. Diabet Med. 2005;23(2): 141-147. 4. Linkeschova R, Raoul M, Bott U, Berger M, Spraul M. Less severe hypoglycaemia, better metabolic control, and improved quality of life in type 1 diabetes mellitus with continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) therapy; an observational study of 100 consecutive patients followed for a mean of 2 years. Diabet Med. 2002;19(9): 746-751. 5. Pickup J, Mattock M, Kerry S. Glycaemic control with continuous subcutaneous insulin infusion compared with intensive insulin injections in patients with type 1 diabetes: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2002;324(7739):705+. 6. Bode BW, Steed RD, Davidson PC. Reduction in severe hypoglycemia with long-term continuous subcutaneous insulin infusion in type 1 diabetes. Diabetes Care. 1996;19(4):324-327. 7. Bode BW, Sabbah HT, Gross TM, Frederickson LP, Davidson PC. Diabetes management in the new millennium using insulin pump therapy. Diabetes Metab Res Rev. 2002;18(suppl 1):S14-S20. 8. Tamborlane W, Beck R, Buckingham B. Continuous glucose monitoring and intensive treatment of type 1 diabetes. N Engl J Med. 2008;359:1464-1476.