Diabetes

Å tenke på

Ved type 1-diabetes opphører kroppens egen produksjon av insulin. Ved type 2-diabetes strekker ikke den mengden insulin som produseres til for å dekke kroppens behov.

Det finnes to typer diabetes: type 1 og type 2.

Kroppen trenger brensel, og det får den gjennom mat der karbohydratene i kosten i sin tur brytes ned til sukker som skal videre til våre celler. For å kunne transporteres fra blodet til cellene, trengs et hormon som heter insulin. Man bruker å si at insulinet fungerer som en nøkkel som åpner cellene slik at sukkeret (brenslet) kan komme inn. Personer med diabetes har for lite eller ingen egen insulinproduksjon. Dette fører til for høyt blodsukker.

Type 1-diabetes

Årsaker – symptom
Av en ukjent grunn angriper og ødelegger kroppens eget immunsystem de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen. Dette fører på sikt til total insulinmangel.
De første symptomene bruker å være store urinmengder, økt tørst og unormal trøtthet. Vektnedgang kan også være et tegn. Kroppens egen produksjon av insulin opphører helt (eller nesten helt) ved diabetes type 1, og symptomene viser seg først når 70-80 prosent av de insulinproduserende cellene allerede har blitt ødelagt.

Grunnen til at man blir svært tørst, er det store væsketapet i forbindelse med at man tisser unormalt mye. De store urinmengdene skyldes at sukker utsondres med urinen gjennom nyrene, og at sukkeret trekker med seg vann. Insulinmangelen skaper alvorlige forstyrrelser i stoffskiftet og kan gi symptomer som trøtthet og vektnedgang.

Er type 1-diabetes arvelig?
Arveligheten ved type 1-diabetes er komplisert, og er stort sett fremdeles ukjent. 9 av 10 barn som får type 1-diabetes, har ingen nær slektning som har sykdommen. Hvis en av foreldrene har type 1-diabetes, er det mindre enn fem prosents risiko for at barnet også får sykdommen. Hvis begge foreldrene har type 1-diabetes, er det en risiko på mellom 10 og 20 prosent for at barnet også får type 1-diabetes

Type 2-diabetes
Ved type 2-diabetes kan kroppen fremdeles produsere litt insulin, men den mengden som produseres, er ikke tilstrekkelig for kroppens behov.

Mange personer som har type 2-diabetes, er overvektige, og fedme er en av årsakene til at kroppscellene mister sin følsomhet for insulin.

Mat, overvekt og stillesitting har betydning for at det oppstår type 2-diabetes Behandlingen handler først om en økt fysisk aktivitet og forandringer i dietten. Hvis blodsukkernivået ikke blir tilstrekkelig lavt etter disse tiltakene, kan det bli nødvendig med legemidler, for eksempel metformin eller insulin.

Cirka 350 000 svensker har type 2-diabetes. Type 2-diabetes kalles også aldersdiabetes, og det skyldes at risikoen for å bli syk øker dramatisk jo eldre du blir. Mange har dessuten sykdommen uten å vite om det.

Type 2-diabetes er mer arvelig enn type 1-diabetes. Man regner med at over en million mennesker i Sverige har arveanlegg for å utvikle type 2-diabetes. Levevanene anses også å spille en viktig rolle.