Karbohydrattelling

Å tenke på

Med enkle funksjoner kan Animas hjelpe deg å komme i gang med karbohydrattelling!

Jo mer karbohydrater man spiser, jo mer insulin trenger man.

Potet, ris, pasta og snop er eksempler på matvarer som inneholder mye karbohydrater. Det er karbohydratene i maten som hever blodsukkernivået. Du må vurdere hvor mye karbohydrater måltidet ditt inneholder. Vanligvis finner du antall karbohydrater per 100 gram i innholdsfortegnelsen, og da gjelder det altså å vurdere vekten på det du skal spise og innholdet av karbohydrater.

Det finnes ulike modeller for hvordan man beregner hvor mye insulin man trenger til det man skal spise. Ved hjelp av 500-regelen regner man ut hvor mye insulin man trenger til en viss mengde karbohydrater. Mange ting påvirker insulinbehovet. Hvordan ser resten av måltidet ut? Hvor mye består av protein og fett? Er det langsomme eller raske karbohydrater?
Animas Vibe forenkler karbohydratberegningen for deg!

Matliste
Animas insulinpumpe har en innebygd matliste som viser hvor mange karbohydrater de forskjellige matvarene inneholder. I matlisten finnes 300 matvarer, og du kan tilpasse listen til din egen ved å legge til eller fjerne matvarer og/eller retter.

Kan jeg telle karbohydratene i pumpen?
Ja, Animas Vibe har funksjoner for å hjelpe deg med karbohydrattellingen.
Du kan legge inn hvor mange gram karbohydrater du har tenkt å spise, og hvilket blodsukkernivå du har akkurat nå. Pumpen gir forslag til hvor mange enheter insulin du trenger basert på informasjonen du har lagt inn om dine egne individuelle kvoter for insulinfølsomhet og karbohydratkvote. Be diabetesteamet ditt hjelpe deg med å justere pumpen din riktig slik at du enkelt kan komme i gang med å telle karbohydrater i pumpen.

Har jeg noe insulin igjen i kroppen (IOB)?
Funksjonen IOB, Insulin i kroppen, bidrar til å beregne hvor mye insulin som fremdeles er aktivt i kroppen fra en tidligere bolusdose. Den faktiske mengden insulin du har igjen i kroppen, bestemmes av hvor raskt kroppen bruker insulinet, infusjonssted, ditt aktivitetsnivå og andre faktorer. IOB kan gjøre det lettere å holde rede på hvor mange enheter insulin som fremdeles har blodsukkersenkende effekt. Dette kan forebygge opplagring av insulin i kroppen, noe som igjen kan føre til hypoglykemi. Det kan også hjelpe deg med å korrigere høye blodsukkerverdier uten å havne for lavt eller fortsette å ligge for høyt.