Forfatterarkiv: admin

Fordeler og funksjoner i Animas Vibe

Viktig

Animas Vibe – smart, avansert og enda så enkel!

 

Stor, klar fargeskjermanimas_2
Har du noen ganger hatt vanskelig for å se eller lese av et display?
Vår insulinpumpe har et opplyst fargedisplay. Den gir en optimal lesbarhet. Det er lett å lese pumpen din hvis du er i mørket, for eksempel i kinosalen, midt på natten eller på kveldsturen.
Du som forelder kan se tydelig selv om du leser over skulderen til barnet ditt. For deg som har nedsatt syn, støttes avlesningen av informasjonen, noe som gjør pumpebruken sikrere. Hvis du bruker CGM-funksjonen, vises verdiene dine samt retning og hastighet, med pedagogisk fargekodede trendpiler.

Lett å brukeanimas_4
Animas har et selvinstruerende og svært enkelt menysystem på norsk. Det er lett å lære seg å håndtere pumpen som bare har tre knapper. Dette øker sikkerheten og minimerer risikoen for misforståelser. Du får hele tiden hjelp av pumpen slik at du ikke glemmer noen momenter. For å øke sikkerheten, bekrefter du alltid dine valg og programmeringer.

Vanntett
DCIM100GOPRO
Det er faktisk ikke helt uvanlig at en pumpe havner i vann, og da er det godt å vite at det ikke gjør noe! Vi garanterer at vår insulinpumpe er vanntett ned til 3,5 meter i 24 timer. Dette for at du trygt skal kunne leke i vann, svømme, utøve vannsport eller hvis du skulle komme til å få et ufrivillig bad. Det tilhørende CGM-systemet, Dexcom G4 PLATINUM, er vanntett ned til 2,4 meters dybde. Det innebærer at du har et helt vanntett system, selv om du bruker Animas Vibe sammen med CGM-funksjonen.

Matlisteanimas_5
Hvis du ønsker å begynne å telle karbohydrater, eller allerede gjør det, er Animas pumpen for deg. Animas har en innebygd matliste med 300 matvarer som du selv kan oppdatere med dine favorittretter/matvarer. Matlisten er din personlige hjelp og veiledning for å virkelig komme i gang med karbohydrattellingen og utnytte fordelene ved det.

Last ned via Diasend
Den webbaserte måten å håndtere og undersøke insulinpumpens lagrede informasjon på. Last ned informasjon fra blodsukkermåleren din sammen med Animas Vibe, til datamaskinen sammen med programvaren Diasend (som er gratis). Informasjonen lagres på det sikre Diasend-nettstedet. Etter nedlastingen kan du se informasjon fra både måleren og pumpen i flere ulike faste rapportvinduer. Informasjonen vises i lettleste tabeller, grafer og diagrammer. Diasend brukes av de fleste diabetesmottakene, og du kan selv velge om du vil dele informasjonen med ditt diabetesteam – også mellom gjenbesøkene.

Finjuster insulindosene dine
Trenger du å kunne justere basaldosen til minste mulige dose?
I så fall har vi pumpen for deg. Du kan programmere ned til minste dose på 0,025 enheter/time. Justering skjer i steg på 0,025 enheter/time. Ideelt for små barn og for deg som trenger ekstremt lave basaldoser. Animas Vibe kan finjusteres med 0,025 E/tim i hele doseintervallet 0,025 til 25 E/tim.

Høy presisjon – kvalitetsmotor for sikker og presis doseringanimas_6
Det innebærer at den leverer hver dose med svært stor presisjon. Det er viktig i forsøk på å nå målet med å få et så jevnt blodsukkernivå som mulig. Resultatet blir en god livskvalitet, både i dag og i fremtiden. (Studie viser til store forskjeller i presisjon mellom såkalte konvensjonelle pumper og poder, en ny type hjelpemiddel)

IOB – Aktivt insulin i kroppen
Animas har oversikt over om måltidsdosene du har tatt tidligere, fremdeles er aktive med blodsukkersenkende effekt. Denne funksjonen hindrer at du overkorrigerer i forbindelse med høyt blodsukker. Riktig brukt gir funksjonen økt trygghet med mindre risiko for lavt blodsukker.

Justerbar måltidsdose (bolus)
Avhengig av hvilken mat man spiser, får det ulik effekt for blodsukkeret. Blodsukkerforhøyningen varierer både i hastighet og lengde. Med pumpe kan man velge å tilpasse måltidsdosen til den aktuelle maten. Det kalles å gi en kombibolus, og gjøres enkelt med pumpe. Etter behov etterligner pumpen funksjonen hos en fungerende «frisk» bukspyttkjertel ved å gi en del av måltidsdosen direkte, mens resten fordeles ut over en viss periode tilpasset til måltidet.

Midlertidig basaldose (tilfeldig basaldose)
Selvfølgelig hadde det vært fantastisk om du med noen knappetrykk kunne endre dosen for den langtidsfungerende insulindosen (basaldosen) i forhold til hvordan dagen ser ut?
Med pumpe er dette mulig. På late dager, ved stillesitting eller ved sykdom kan man øke basaldosen helt opp til +200%. Ved trening eller annen type fysisk aktivitet kan man minske med -90 %, eller til og med slå av pumpen midlertidig. Denne endringen kan svært enkelt avbrytes hvis planene endres. Dette er en stor fordel og forskjell sammenlignet med når man tar dosen med en penn. Når en dose med langtidsfungerende insulin er gitt med penn, kan den aldri tas tilbake, gjøres ugjort eller endres. Med pumpe har du denne fantastiske og svært viktige fordelen.

Påminnelsesalarm
Pumpen din kan varsle deg ved å starte en «alarm» slik at du ikke glemmer å ta insulin eller kanskje kontrollere blodsukkeret ditt. Du kan programmere inn ulike påminnelsesalarmer og flere klokkeslag/tidspunkter i pumpen, slik at en alarm lyder når du vil varsles. En god hjelp for deg som har det travelt og trenger en liten påminnelse.

Integrert med CGM (kontinuerlig glukosemåling)animas_1
Animas Vibe fungerer som mottagerenhet for Dexcom G4 PLATINUM. Hvis du skulle ville eller trenge å måle blodsukkeret kontinuerlig i løpet av kommende 4-årsperiode, er dette utmerkede trendinstrumentet allerede integrert i din Animas Vibe. Hvis man bruker trendinstrumentet, blir det lettere å kontrollere blodsukkernivået enn om man bare bruker pumpebehandling. Trendkurven lar deg se hvordan blodsukkeret beveger seg, både retning og hastighet, gjennom hele døgnet slik at du kan forebygge perioder med høye eller lave blodsukkerverdier. Glukoseverdiene dine måles kontinuerlig ved at en sensor plasseres i underhudsfettet. Et effektivt hjelpemiddel som kan hjelpe deg ved å varsle om for lave eller høye verdier og oppnå et så jevnt blodsukkernivå som mulig og

Hvordan fungerer pumpen?

Å tenke på

Sammenlign ca 150 stikk for bytte av infusjonssett med ca 1500 stikk i året ved pennebehandling.

Da leger og forskere først utviklet insulinpumper på 1970-tallet, hadde de som mål å imitere en frisk bukspyttkjertel. I dag har de kommet langt. Flere hundre tusen mennesker i hele verden bruker insulinpumpe i stedet for å ta daglige injeksjoner med insulin, og de nyter å ha bedre kontroll og større frihet enn noen gang tidligere i sine liv.

Basal- og bolusinsulin
Insulinpumpen hjelper deg med å håndtere din diabetes ved å imitere hvordan en frisk bukspyttkjertel tilfører insulin til kroppen. Den doserer kontinuerlig små mengder hurtigvirkende insulin for å holde blodsukkernivået stabilt mellom måltidene og når du sover. Dette kalles basalinsulin. Basalinsulinet kan justeres når som helst på døgnet for å dekke varierende insulinbehov. Tilførselen kan også minskes ved behov, for eksempel ved fysisk aktivitet.

Ved måltider minskes den ønskede insulinmengden på insulinpumpen (bolusdosen). Avhengig av hva du spiser, kan du tilpasse hvordan bolusdosen gis, alt for at blodsukkernivået skal ligge så godt og jevnt som mulig. Bolusdoser kan også gis for å korrigere høyt blodsukker mellom måltidene.

Infusjonssett
Et infusjonssett har en liten nål, enten i stål eller plast, som føres inn rett under huden og holdes på plass med tape. Det finnes mange typer infusjonssett. Du bør prøve deg frem for å finne det som er behagelig for deg.
Infusjonssettet kan brukes mange steder, for eksempel på magen, på låret eller på baken, og trenger bare å byttes hver andre eller tredje dag. Du kan ta det av i korte perioder for ting som kontaktsport eller intimt samkvem. Det kobles til igjen med et hørbart klikk for ekstra trygghet. Infusjonssettet er koblet til en slange som i sin tur kobles til insulinampullen i pumpen.

Reservoarer (ampuller)

Fordeler

Luer Lock-kobling er en internasjonal standardkobling som passer til de fleste infusjonssett. For større valgfrihet!

Til Animas Vibe insulinpumpe bruker man Animas-reservoarer. Du har en såkalt Luer Lock-kobling som er en internasjonal standardkobling.

Slik fyller du reservoarene:

Pumpe eller penn?

Insulinpumpe, er det riktig for meg?

Insulinpumpebehandling gir brukeren et friere liv med bedre blodsukkerkontroll, bedre helse og økt livskvalitet sammenlignet med konvensjonell behandling med insulinpenn.

For deg som aktivt følger med på blodsukkeret og justerer insulindosene, kan behandling med pumpe være det perfekte alternativet. Du kan ta enda et steg mot en forbedret livssituasjon med økt kontroll.

Insulinpumpe halverer risikoen for å dø av hjertekarsykdom

Personer med type 1-diabetes som bruker en insulinpumpe, har nesten halvparten så stor risiko for å dø av hjertekarsykdom sammenlignet med personer som har en flerdosebehandling med insulinpenn 1. Det viser en studie ved Sahlgrenska akademin som nylig ble publisert i det innflytelsesrike British Medical journal. Studien er gjennomført ved hjelp av NDR, Nationella Diabetesregistret.
– Dette er gode nyheter for de som har type 1-diabetes sier Sofia Gudbjørnsdottir, diabetolog og ansvarlig ved Nationella Diabetesregistret.
Andre studier har vist at pumpebehandling kan gi bedre blodsukkerkontroll enn behandling med penn 2-6. Også risikoen for å få diabeteskomplikasjoner blir mindre 2-6. Bedre kontroll kan også minske risikoen for alvorlige hypoglykemier 3-5, 7,8.

Bruk av insulinpumpe innebærer ikke at diabetesbehandlingen blir automatisert. Den krever at du forteller pumpen hva du vil at den skal gjøre. Derimot får du mulighet til å bruke den aller beste teknikken som gir deg det beste resultatet – et friere liv med bedre kontroll.
Med en enkel selvforklarende meny kan du tilpasse doseringen din, lage egen matliste, finjustere doser og holde oversikt over insulinet i kroppen. Alle funksjoner brukes ved hjelp av enkle knappetrykk.

Vi er svært opptatt av at du som Animas-bruker skal føle deg trygg. Du har alltid kort vei til teknisk pumpestøtte. Vi er her for deg døgnet rundt og hver dag. Vi gjør hverdagen din enklere!

1. Isabelle Steineck, Jan Cederholm, Björn Eliasson, Araz Rawshani,4 Katarina Eeg-Olofsson, Ann-Marie Svensson, Björn Zethelius, Tarik Avdic, Mona Landin-Olsson, Johan Jendle, Soffia Gudbjörnsdóttir, det svenske nasjonale diabetesregisteret”Insulinpumpebehandling, flere daglige injeksjoner, og kardiovaskulærdødelighet blant 18 168 personer med type 1-diabetes: observasjonsstudie. BMJ J 2015;350:h323.
2. Weissberg-Benchell J, Antisdel-Lomaglio J, Seshadri R. Insulin pump therapy: a metaanalysis. Diabetes Care. 2003;26(4):1079-1087.
3. Rudolph JW, Hirsch IB. Assessment of therapy with continuous subcutaneous insulin infusion in an academic diabetes clinic. Endocr Pract. 2002;8(6):401-405.
4. Hoogma RPLM, Hammond PJ, Gomis R, et al. Comparison of the effects of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) and NPH-based multiple daily insulin injections (MDI) on glycaemic control and quality of life: results of the 5-nations trial. Diabet Med. 2005;23(2): 141-147. 
5. Linkeschova R, Raoul M, Bott U, Berger M, Spraul M. Less severe hypoglycaemia, better metabolic control, and improved quality of life in type 1 diabetes mellitus with continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) therapy; an observational study of 100 consecutive patients followed for a mean of 2 years. Diabet Med. 2002;19(9): 746-751. 
6. Pickup J, Mattock M, Kerry S. Glycaemic control with continuous subcutaneous insulin infusion compared with intensive insulin injections in patients with type 1 diabetes: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2002;324(7739):705+.
7. Bode BW, Steed RD, Davidson PC. Reduction in severe hypoglycemia with long-term continuous subcutaneous insulin infusion in type 1 diabetes. Diabetes Care. 1996;19(4):324-327.
8. Bode BW, Sabbah HT, Gross TM, Frederickson LP, Davidson PC. Diabetes management in the new millennium using insulin pump therapy. Diabetes Metab Res Rev. 2002;18(suppl 1):S14-S20. 

Bæresystem

Fordeler

Det finnes flere ulike måter å bære pumpen på – finn ditt eller dine!

Hvordan bærer jeg min Animas Vibe?

Det finnes mange måter å bære pumpen sin på. Du kan for eksempel velge å ha den i en belteklemme, en liten midjeveske eller en lårveske. Du finner bilder og mer informasjon om bæresystemene våre, under.
En annen smart måte å bære pumpen på, er i undertøy som er spesialsydd for formålet. AnnaPS er et selskap som har spesialisert seg på dette, du finner hennes tilbud på www.annaps.com. Du kan selvfølgelig gjerne kontakte oss hvis du har spørsmål om de ulike bæresystemene, men også hvis du trenger tips og ideer til hva som passer best for akkurat deg. Som brukere må du kontakte behandlingshjelpemidler der du bor for å kunne be om ønsket veske.

Våre bæresystemer

Infusjonssett

Fordeler

Stor valgfrihet for å passe kun for deg!

Enkle og smidige infusjonssett med integrert innskyter.

Velg mellom rette og vinklede, ulike slangelengder og ulike farger!

En av de viktigste faktorene for en vellykket pumpebehandling er å finne riktig infusjonssett.
Det skal passe for deg og din livsstil. Det skal være sikkert, pålitelig og behagelig. Tenk på at du skal leve med det daglig, så det er viktig å velge med omhu! Det er en del av din diabetesbehandling.

Vi har infusjonssett for alle livsstiler. De er designet for dine ulike behov og ulike livssituasjoner. Uansett om du er ny pumpebruker eller en erfaren bruker, har vi et sett som passer for deg. Kanskje vil du i blant skifte påføringssted, for eksempel fra magen til baken, og da passer det kanskje bedre for deg at du også bytter infusjonssett. Ta deg tid til å prøve forskjellige alternativer og finne din favoritt.

Våre infusjonssett passer til alle insulinpumper på det svenske markedet, som har en Luer-Lock-kobling på reservoaret.

Rubin Medical distribuerer infusjonssett som er laget av Unomedical for Animas. Unomedical er en av verdens største produsenter av infusjonssett. Dette garanterer at du får best mulig kvalitet.

Les mer om våre infusjonssett under, og snakk med diabetespleieren eller legen din for å flere råd før du velger.

Alle våre infusjonssett:
infusionsset_funkar

  • er hudvennlige, ikke allergifremkallende og sitter godt
  • kobles til med et hørbart klikk!
  • har slange som består av to lag for å være ekstra sterk og smidig samt hindre at den knekker eller går i stykker. Alt er nøye testet for å garantere en sikker insulintilførsel i alle situasjoner.

Våre infusjonssett

Best mulig hjelp døgnet rundt

Vi er opptatt av å kun tilby førsteklasses produkter sammen med best mulig service døgnet rundt. Vi streber mot å bli det tryggeste valget innen diabetespleie. Vi elsker jobben vår og setter alltid kundens behov i sentrum. Det kan være vanskelig å leve med diabetes, og vi vet at det påvirker mange av livets hverdagslige situasjoner. Derfor tar vi oss tid til å svare på spørsmålene dine når du kontakter oss.

Hvordan vil du få svar på spørsmålene dine?

Du kan ringe, sende e-post, lese her på nettsiden eller kanskje til og med komme inn til oss på kontoret som du finner i Malmø (Limhamn). Vi ønsker at du skal få et raskt svar slik at du kan føle deg trygg og sikker.

Vi prøver alltid å gi det lille ekstra!

IMG_0465

Velg deretter riktig insulinpumpe

Hva er viktig for akkurat deg når du skal velge pumpe?

Det finnes flere ulike merker av insulinpumper, og alle tilbyr ikke like mange funksjoner eller alle de moderne funksjonene. Fordi en insulinpumpe har en brukstid på fire år, er det ekstra viktig at du velger riktig pumpe fra starten av. Ikke glem å tenke på om det finnes nye funksjoner du gjerne vil prøve de kommende fire årene.

  • Animas Vibe doserer presist, hva innebærer det for meg?
  • Kan jeg bade med pumpen?
  • Vil jeg kunne bruke CGM (kontinuerlig glukosemåling)?
  • Førsteklasses kundestøtte, er det viktig for meg?

Pumpen skal hjelpe deg med å optimalisere behandlingen, det kan både handle om bedre sykdomskontroll (senke HbA1c) og å få en bedre livskvalitet – både for øyeblikket og senere i livet. Gode og stabile blodsukkerverdier skaper forutsetninger for bedre livskvalitet. Da er det viktig å velge en pumpe som er moderne og har høy presisjon. Det betyr at du kan tilpasse behandlingen til nettopp dine behov, og føle deg trygg på at pumpen leverer den dosen du har programmert. Det gjør Animas Vibe Vi hos Rubin Medical er svært opptatt av at du som Animas-bruker skal føle deg trygg med pumpen din. Derfor tilbyr vi akutt 24-timers pumpesupport for å hjelpe deg døgnet rundt, noe som er verdifullt for deg som er ny Animas-bruker. Vi yter det lille ekstra med stort hjerte, og setter alltid kundens behov i sentrum.

Pumpen skal være din «beste venn» i flere år fremover, så bruk god tid på valget. Snakk gjerne med diabetesteamet ditt om hva som passer for deg. Les mer under Fordeler og funksjoner i Animas Vibe om hva pumpen kan gjøre for nettopp deg.

Hun kjemper mot sukkeret i sporet

Oppladingen til Vasaloppet har pågått lenge for nesten 3000 skåninger, også for Josefin Palmén fra Helsingborg. For henne er det spesielt å være med på dette løpet siden hun har diabetes type én, og stadig må følge med på blodsukkeret og derfor må holde seg unna blåbærsuppen.

Josefin er i dag med på sitt fjerde Vasalopp der hun stiller i åpen klasse for stadig å utfordre sin diabetes.

– Fordi jeg kan. Litt for å vise for meg selv og vise og inspirere andre som ikke helt våger å ta det steget det er å prøve om de greier langdistanseidrett.

Hun er med i en studie som et dansk insulinselskap og diabetesleger gjør med ni pasienter i dette løpet. Godt oppladet og utstyrt med insulinpumpe, skal hun ut i det 90 kilometer lange sporet, men noen blåbærsuppe blir det ikke på Josefin.

– Nei, det blir ikke blåbærsuppe, i denne studien kommer vi til å drikke sportsdrikk, og da bruker jeg pumpen til å tilpasse mengden insulin som kommer inn i kroppen kontinuerlig.

Josefin er opprinnelig fra Blentarp, men konkurrerer for IFK Helsingborg som totalt har nærmere 200 skiløpere på plass i Dalarna i Vasaloppuken.

Siden Josefin fikk diagnosen, har hun blant annet rukket en Ironman (3,8 kilometer svømming, 180 kilometer på sykkel og 42 kilometer løping) og to mastodontpass for innsamling av penger til diabetesforskning ved å gå på ski gjennom Finland fra den russiske til den svenske grensen, samt å sykle fra Paris til Barcelona. Dessuten har hun svømt flere ganger over Øresund, til tross for sin diabetes.

– Ja, det kan man, og det kan man om man har kreft også, for det har jeg gjort sammen med min venn som har uhelbredelig kreft. Han og jeg gjorde det i sommer, og det gav en fantastisk følelse.

Hør her!

Publisert mandag 24 februar 2014 kl 04:44

Lasse Olsson
lasse.olsson@sverigesradio.se

Måleren gjør det lettere for Gustav å leve med sin diabetes

 SVT

En blodsukkermåler kan forgylle hverdagen for en diabetiker. Det svenske landstinget avventer imidlertid innkjøp av det dyre utstyret.

En sensor som måler blodsukkerinnholdet kan forbedre hverdagen for den som har diabetes. Utstyret er imidlertid dyrt, så landstinget har så langt ventet med å satse slik at flere har måttet betale selv for å få et bedre liv.

Seksårige Gustav Grahn har diabetes type én, en sykdom som gjør at blodsukkernivået må sjekkes med blodprøver flere ganger døgnet rundt. Ved hjelp av en sensor på magen kan han nå se umiddelbart hvordan det står til.

Et nytt liv for en liten gutt som vil være som alle andre.

– Det har vært til stor hjelp, sier Gustavs mamma Anna. Nå kan han ha det som alle de andre guttene.

Dyr investering

Men måleren er dyr. En kostnad som landstinget ikke hjelper til med, nærmere 40 000 kroner per år, må familien Grahn betale selv. Dermed må de droppe andre ting.

– Ja, det handler om å prioritere, sier Anna Grahn. Man får droppe spontane ferieturer og heller bruke pengene på barnet sitt. Men det gjør vi jo gjerne, sier hun til Sydnytt.

Noen av Sveriges landsting har allerede satset på såkalte CGM-målere. I Blekinge og Skåne har man ventet, men undersøker nå om flere skal få tilgang til hjelpemiddelet. Det er dyrt, men kan til slutt være verdt det – både økonomisk og menneskelig.

– Både måleren og sensorene er dyre. Men en diabeteskomplikasjon er mye dyrere, så hvis det viser seg at målerne er kostnadseffektive, sparer jo helsetjenesten penger, og i tillegg blir det bedre for pasientene sier Maria Landgren, legemiddelsjef i region Skåne.

Blekinge følger Skåne

Landstinget i Blekinge angir at de i likhet med Skåne har kjøpt inn et lite antall målere for evaluering og hjelp til de aller vanskeligste diabetestilfellene. De følger imidlertid utviklingen i Skåne, og kommer til å følge beslutningene som treffes der.

Men selv om blodsukkermåleren har forbedret livet for Gustav og hans familie, er det ikke sikkert at alle som har diabetes kan få en egen måler.

– Jeg tror ikke en CGM-måler passer for alle, og det er heller ikke alle som vil ha en slik, mener Maria Landgren.

Først om et halvt år kan det komme et vedtak – men livet med sykdommen fortsetter hver dag.

– Det er jo hverdagen vår, sier Anna Grahn. Sykdommen forsvinner jo ikke, og selvfølgelig er det ille at sønnen min har fått diabetes, men det er jo slik livet er, sier hun.

 

Publisert:

Oppdatert: