Forfatterarkiv: carolina

Varierende kvalitet for kontinuerlig blodsukkermåling

Kontinuerlig blodsukkermåling er en sensor under huden som gir pasienten opplysninger om sukkernivåer og advarer om lave og høye blodsukkerverdier. De tekniske løsningene som tilbys på markedet, varierer imidlertid mye både når det gjelder presisjon og brukervennlighet.

Forskere ved Sahlgrenska akademin, Gøteborgs universitet, har samarbeidet med forskere i USA om en klinisk studie der de sammenlignet sikkerheten og brukervennligheten i to av markedets mest populære målere: Dexcom G4 System og Enlite Guardian Real-Time System.

Store forskjeller i presisjon

Resultatene som har blitt publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Diabetes Technology & Therapeutics, viser at det er store forskjeller både i presisjon og i hvor brukervennlige begge sensorene oppleves.
I studien fikk 38 personer med diabetes bruke begge systemene i fra fire til seks dager. Samtidig ble deltakernes blodsukkernivåer målt jevnlig med en mer presis måleteknikk. Den vitenskapelig gjennomførte sammenligningen viser at Dexcom G4 hadde større presisjon og mindre signalforstyrrelser. Det var også denne sensoren de fleste medvirkende foretrakk å bruke.

Mindre effektiv behandling

-Dexcom-sensoren viste høyere presisjon enn Enlite-sensoren når blodsukkerverdiene var lave eller innenfor normalområdet. Når det gjelder det å oppdage lave sukkernivåer, avvek Enlite-sensoren gjennomsnittlig med 35 prosent fra reelle blodsukkerverdier, mens DexCom-sensoren hadde et gjennomsnittlig avvik på 20 prosent, sier doktorgradsstudenten Viktorija Matuleviciene som ledet studien.
Hvis glukosemåleteknikken viser feil blodsukkerverdier, betyr det sannsynligvis at behandlingen blir mindre effektiv ved at pasienten ikke advares optimalt om lave blodsukkerverdier, og derfor ikke rekker å forebygge høye blodsukkerverdier.

Ubehagelig eller forstyrrende

– De store forskjellene i behandlingsopplevelse er også interessante siden man i tidligere studier har sett at en større andel pasienter velger å la være å bruke sensoren hvis den oppleves som ubehagelig eller er forstyrrende, noe som i sin tur har gitt dårligere blodsukkerkontroll, sier overlege Marcus Lind som også har ansvar for studien.

Forskningsstudien ble gjennomført med støtte av Vestre Gøtaland-regionen og Svenska Läkarsällskapet, og formålet var å evaluere sikkerheten ved medisinske behandlinger. Studien har blitt gjennomført uavhengig av selskapene som lager sensorene.

Kobling til sammenligningen i tidsskriftene Diabetes Technology & Therapeutics

Publisert 2014-10-23

Pumpe forlenger livet til diabetiker

 TT

Diabetikere som bruker en insulinpumpe, får mindre risiko for å rammes av hjerte- og karsykdom og dø for tidlig sammenlignet med diabetikere som bruker injeksjoner. Det viser en banebrytende svensk studie som omfattet over 18 000 personer.

For mennesker som lider av type 1-diabetes, finnes det to måter å tilføre kroppen insulin på. Enten gjennom daglige injeksjoner, eller ved hjelp av en insulinpumpe.

Den store forskjellen er at pumpen som bæres utenfor kroppen, doserer insulinet kontinuerlig gjennom hele døgnet, noe som fører til jevnere nivåer av det livsviktige hormonet.

Det har vært mangel på studier

En pumpe har antagelig vært et bedre alternativ, rent medisinsk, men det er gjort få studier på området.

I den aktuelle undersøkelsen som ble presentert på den pågående europeiske diabeteskongressen i Wien, sammenlignet forskere ved Gøteborgs universitet drøyt 2400 diabetikere som brukte pumpe, med 15 700 diabetikere som brukte injeksjoner, over en periode på sju år.

Det viste seg at en pumpe i den aktuelle perioden reduserte risikoen for å dø på grunn av hjerte- og karsykdom, med 43 prosent, og på grunn av andre årsaker med 29 prosent, sammenlignet med de som brukte injeksjoner.

Knapp sykepleie

En bakdel med studien, sier forskerne i en kommentar, var at de som bruker pumpe, hadde blitt valgt ut, og at de derfor ikke utgjør et representativt utvalg.

Resultatet anses likevel som bemerkelsesverdig. Først og fremst med tanke på at den svenske sykepleien har vært svært tilbakeholdende med tekniske hjelpemidler til diabetikere, noe Diabetesförbundet har påpekt ved flere tilfeller. Dette i et land som har en av verdens høyeste forekomster av type 1-diabetes.

– I Sverige er man svært restriktiv med å innføre slike hjelpemidler siden det er forbundet med visse kostnader. Men disse kostnadene får man igjen på lengre sikt. De komplikasjonene som kan oppstå, er det som virkelig koster penger. Det må helsevesenet innse og skape en beredskap for, sa forbundets styreformann Fredrik Løndahl i en kommentar i vår.

FAKTA: INSULINPUMPE

Insulinpumper er små og bærbare hjelpemidler, omtrent på størrelse med et digitalkamera.

De tilfører insulin via et infusjonssett som består av en plastslange og en liten kanyle som føres inn under huden.

Dette gjør at man kan slippe daglige injeksjoner.

Ved måltider kan pasienten regulere insulindosen avhengig av hvor mye karbohydrater personen spiser.

Mellom 8 000 og 10 000 personer i Sverige har insulinpumpe.

Insulinpumper er fremfor alt til stor hjelp for diabetesbarn.

En pumpe koster mellom 30 000 og 40 000 kroner og holder i ca. fire år. (TT)

Publisert:

Oppdatert:

Sukkermåleren gir dem nattero – men landstinget vil ikke betale

Bildet viser Klara Bolinder, sju år, i Hjerup. Hun har diabetes 1. Ved siden av sitter mamma Gundela Bolinder som holder Dexcom-glukosemåleren i hånden. Måleren sjekker Klaras blodsukkerverdier. Foto: Petra Haupt/Sveriges Radio.

Foreldre til barn med diabetes er opprørt over at region Skåne ikke betaler for en målertype som på en smidig måte sjekker barnets blodsukkernivå. Forskjellige landsting vurderer dette på forskjellige måter. Hvis de for eksempel hadde bodd i Vestre Gøtaland, hadde de sannsynligvis fått måleren gratis.

Sjuårige Klara Bolinder fra Hjærup har nettopp fått låne en måler fra barneklinikken i Lund. Klara er ett av knapt 500 barn som behandles for type 1-diabetes på Skånes universitetssykehus. Hun fikk sykdommen da hun var elleve måneder gammel. Siden det har hun måttet ta blodprøve minst ti ganger per døgn for å måle blodsukkeret.

I høst fikk Klara låne en såkalt kontinuerlig glukosemåler på barneklinikken i Lund fordi verdiene hennes ble dårligere. En sensor på ryggen måler glukoseinnholdet og sender verdiene til en mottaker hvor familien hele tiden kan se verdiene. Måleren viser også om blodsukkerinnholdet er på vei opp eller ned.

– Dette har påvirket livet vårt svært mye, faktisk, i og med at vi kan sjekke Klaras blodsukker uten å måtte stikke henne i fingrene eller tærne slik vi har gjort i alle år, sier Klaras mamma Gundela Bolinder.

Om to uker må måleren leveres tilbake til barneklinikken, og Gundela Bolinder ser ikke frem til det.

– Dette er faktisk første gang på sju år som jeg og min mann har fått sove hele nettene, siden vi ikke trenger å stå opp og sjekke om nettene. Måleren er så god at en alarm høres hvis verdiene begynner å bli dårlige, sier hun.

Måleren som heter Dexcom, er dyr og koster omtrent 35 000 kroner per år. En del landsting bekoster den likevel, og flere diabetesforeldre i Skåne er frustrert over holdningen i region Skåne. Gundela Bolinder og hennes mann kommer nå til å betale selv, men hun synes at det er feil.

– Det skal ikke spille noen rolle hvor i Sverige du bor, og det skal heller ikke ha noe å si hvor mye penger du har. Dette skal ikke være et klassespørsmål, slett ikke, sier Gundela Bolinder.

Hør her!

Diasend

Bra å vite!

Laste ned din pumpe via Diasend for å evaluere din behandling og for å laste ned dine aktuelle pumpeinnstillinger

Diasend er et nedlastingsprogram for enkel analyse av insulinpumpens
doseringshistorikk via programmet Diasend Uploader. Via programmet Diasend Foodloader kan du så håndtere matlisten som finnes i pumpen.
Du trenger en IR-kabel når du overfører informasjon mellom pumpe og datamaskin,
den følger med startpakken til Animas Vibe-insulinpumpen din.

Opprett en konto

Gå inn på www.diasend.com og følg instruksene for å registrere en konto. Vær nøye med å skrive inn pumpens serienummer riktig når det spørsmålet
kommer. Avslutt med å laste ned programmet Diasend Uploader, og
lagre det på skrivebordet på datamaskinen.

Diasend

Slik fungerer Diasend

Last ned doseringshistorikk via Diasend Uploader

 1. Koble pumpen fra kroppen, stans pumpen.
 2.  Koble IR-kabelen (leveres gratis av Rubin Medical) til datamaskinen.
 3.  Bruk en hvilken som helst knapp til å slå på displayet på pumpen om det ikke er påslått allerede
  (startvinduet med klokken). Det er viktig at pumpens display er påslått når den
  skal få kontakt med kabelen, ellers fungerer det ikke.
  Pumpen skal stå med IR-øyet (på baksiden av pumpen)
  vendt mot kabelens IR-mottaker.
 4. Åpne Diasend Uploader-programmet på datamaskinen din. Den grønne lampen på
  IR-kabelen vil begynne å blinke raskt når den får kontakt med pumpen.
  Bekreft meldingen du får opp.
 5. Nå starter overføringen av informasjonen i pumpen til datamaskinen. Det tar
  ca. fire minutter. (Prosessen stopper ofte en stund når den har kommet til
  ca. 70-80%, det er helt normalt.) Når overføringen er fullført, skal du gå inn på
  www.diasend.com og logge på pasientkontoen din for å se alle dataene.

Last ned Diasend Foodloader for å håndtere matlisten

Gå inn på www.diasend.com og logg på med pasientkontoen din.
Trykk på fanen «verktøy» oppe til høyre, og deretter på fanen «matdatabase».
Nederst på siden er det to koblinger for å laste ned Diasend Foodloader,
avhengig av hvilket operativsystem du har. Klikk på koblingen du vil laste ned,
og følg instruksene.