Forfatterarkiv: carolina

Sukkermåleren gir dem nattero – men landstinget vil ikke betale

Bildet viser Klara Bolinder, sju år, i Hjerup. Hun har diabetes 1. Ved siden av sitter mamma Gundela Bolinder som holder Dexcom-glukosemåleren i hånden. Måleren sjekker Klaras blodsukkerverdier. Foto: Petra Haupt/Sveriges Radio.

Foreldre til barn med diabetes er opprørt over at region Skåne ikke betaler for en målertype som på en smidig måte sjekker barnets blodsukkernivå. Forskjellige landsting vurderer dette på forskjellige måter. Hvis de for eksempel hadde bodd i Vestre Gøtaland, hadde de sannsynligvis fått måleren gratis.

Sjuårige Klara Bolinder fra Hjærup har nettopp fått låne en måler fra barneklinikken i Lund. Klara er ett av knapt 500 barn som behandles for type 1-diabetes på Skånes universitetssykehus. Hun fikk sykdommen da hun var elleve måneder gammel. Siden det har hun måttet ta blodprøve minst ti ganger per døgn for å måle blodsukkeret.

I høst fikk Klara låne en såkalt kontinuerlig glukosemåler på barneklinikken i Lund fordi verdiene hennes ble dårligere. En sensor på ryggen måler glukoseinnholdet og sender verdiene til en mottaker hvor familien hele tiden kan se verdiene. Måleren viser også om blodsukkerinnholdet er på vei opp eller ned.

– Dette har påvirket livet vårt svært mye, faktisk, i og med at vi kan sjekke Klaras blodsukker uten å måtte stikke henne i fingrene eller tærne slik vi har gjort i alle år, sier Klaras mamma Gundela Bolinder.

Om to uker må måleren leveres tilbake til barneklinikken, og Gundela Bolinder ser ikke frem til det.

– Dette er faktisk første gang på sju år som jeg og min mann har fått sove hele nettene, siden vi ikke trenger å stå opp og sjekke om nettene. Måleren er så god at en alarm høres hvis verdiene begynner å bli dårlige, sier hun.

Måleren som heter Dexcom, er dyr og koster omtrent 35 000 kroner per år. En del landsting bekoster den likevel, og flere diabetesforeldre i Skåne er frustrert over holdningen i region Skåne. Gundela Bolinder og hennes mann kommer nå til å betale selv, men hun synes at det er feil.

– Det skal ikke spille noen rolle hvor i Sverige du bor, og det skal heller ikke ha noe å si hvor mye penger du har. Dette skal ikke være et klassespørsmål, slett ikke, sier Gundela Bolinder.

Hør her!

Diasend

Bra å vite!

Laste ned din pumpe via Diasend for å evaluere din behandling og for å laste ned dine aktuelle pumpeinnstillinger

Diasend er et nedlastingsprogram for enkel analyse av insulinpumpens
doseringshistorikk via programmet Diasend Uploader. Via programmet Diasend Foodloader kan du så håndtere matlisten som finnes i pumpen.
Du trenger en IR-kabel når du overfører informasjon mellom pumpe og datamaskin,
den følger med startpakken til Animas Vibe-insulinpumpen din.

Opprett en konto

Gå inn på www.diasend.com og følg instruksene for å registrere en konto. Vær nøye med å skrive inn pumpens serienummer riktig når det spørsmålet
kommer. Avslutt med å laste ned programmet Diasend Uploader, og
lagre det på skrivebordet på datamaskinen.

Diasend

Slik fungerer Diasend

Last ned doseringshistorikk via Diasend Uploader

 1. Koble pumpen fra kroppen, stans pumpen.
 2.  Koble IR-kabelen (leveres gratis av Rubin Medical) til datamaskinen.
 3.  Bruk en hvilken som helst knapp til å slå på displayet på pumpen om det ikke er påslått allerede
  (startvinduet med klokken). Det er viktig at pumpens display er påslått når den
  skal få kontakt med kabelen, ellers fungerer det ikke.
  Pumpen skal stå med IR-øyet (på baksiden av pumpen)
  vendt mot kabelens IR-mottaker.
 4. Åpne Diasend Uploader-programmet på datamaskinen din. Den grønne lampen på
  IR-kabelen vil begynne å blinke raskt når den får kontakt med pumpen.
  Bekreft meldingen du får opp.
 5. Nå starter overføringen av informasjonen i pumpen til datamaskinen. Det tar
  ca. fire minutter. (Prosessen stopper ofte en stund når den har kommet til
  ca. 70-80%, det er helt normalt.) Når overføringen er fullført, skal du gå inn på
  www.diasend.com og logge på pasientkontoen din for å se alle dataene.

Last ned Diasend Foodloader for å håndtere matlisten

Gå inn på www.diasend.com og logg på med pasientkontoen din.
Trykk på fanen «verktøy» oppe til høyre, og deretter på fanen «matdatabase».
Nederst på siden er det to koblinger for å laste ned Diasend Foodloader,
avhengig av hvilket operativsystem du har. Klikk på koblingen du vil laste ned,
og følg instruksene.