Hvordan fungerer pumpen?

Å tenke på

Sammenlign ca 150 stikk for bytte av infusjonssett med ca 1500 stikk i året ved pennebehandling.

Da leger og forskere først utviklet insulinpumper på 1970-tallet, hadde de som mål å imitere en frisk bukspyttkjertel. I dag har de kommet langt. Flere hundre tusen mennesker i hele verden bruker insulinpumpe i stedet for å ta daglige injeksjoner med insulin, og de nyter å ha bedre kontroll og større frihet enn noen gang tidligere i sine liv.

Basal- og bolusinsulin
Insulinpumpen hjelper deg med å håndtere din diabetes ved å imitere hvordan en frisk bukspyttkjertel tilfører insulin til kroppen. Den doserer kontinuerlig små mengder hurtigvirkende insulin for å holde blodsukkernivået stabilt mellom måltidene og når du sover. Dette kalles basalinsulin. Basalinsulinet kan justeres når som helst på døgnet for å dekke varierende insulinbehov. Tilførselen kan også minskes ved behov, for eksempel ved fysisk aktivitet.

Ved måltider minskes den ønskede insulinmengden på insulinpumpen (bolusdosen). Avhengig av hva du spiser, kan du tilpasse hvordan bolusdosen gis, alt for at blodsukkernivået skal ligge så godt og jevnt som mulig. Bolusdoser kan også gis for å korrigere høyt blodsukker mellom måltidene.

Infusjonssett
Et infusjonssett har en liten nål, enten i stål eller plast, som føres inn rett under huden og holdes på plass med tape. Det finnes mange typer infusjonssett. Du bør prøve deg frem for å finne det som er behagelig for deg.
Infusjonssettet kan brukes mange steder, for eksempel på magen, på låret eller på baken, og trenger bare å byttes hver andre eller tredje dag. Du kan ta det av i korte perioder for ting som kontaktsport eller intimt samkvem. Det kobles til igjen med et hørbart klikk for ekstra trygghet. Infusjonssettet er koblet til en slange som i sin tur kobles til insulinampullen i pumpen.

Relatert informasjon