Insulinpumpe ved Type 1-diabetes gir dobbelt så lang levetid

Insulinpumpe ved T1DM gir dobbelt så lang levetid. Utdata NDR. BMJ. Det viser en studie ved Sahlgrenska akademin som ble publisert i det innflytelsesrike British Medical Journal. 

I studien som ble gjennomført ved hjelp av NDR (Nationella Diabetes Registret) i Sverige, fulgte forskerne 18 168 personer med diabetes type 1 i Sverige, mellom 2005 og 2012. Av deltakerne fikk 2441 sitt livsnødvendige insulin via pumpe, resten tok insulin via sprøyter flere ganger daglig.

Studien viser at blant de som ble behandlet med insulinpumpe, ble risikoen for å rammes av hjerte og karsykdommer og dø, kraftig redusert sammenlignet med de som tok insulin via sprøyte. Sammenhengen er statistisk underbygd.

Les den fullstendige artikkelen på Dagens Diabetes, her.

Studien fra British Medical Journal kan du lese her.