Integrert CGM i insulinpumpen

Hvis du har en Animas Vibe, kan du velge å bruke pumpens integrerte kontinuerlige glukosemåling (CGM) for å gjøre livet ditt både tryggere og lettere.

En liten sensor, tynn som et hårstrå, plasseres under huden. Sensoren måler vevsglukose døgnet rundt, og overfører verdien via en sender til pumpen din. I pumpevinduet kan du umiddelbart se glukoseverdien som en trendkurve og, først og fremst, i hvilken retning og med hvilken fart glukoseverdien beveger seg.

Ved hjelp av pedagogiske fargekodede piler ser man enkelt om glukoseverdien er på vei oppover eller nedover og om det går raskt eller langsomt. Man kan da i god tid hindre at man blir lav og får føling, eller blir alt for høy, for eksempel etter et måltid. Man angir selv ulike alarmer slik at man får forvarsel om det stiger over eller synker under et visst nivå samt når det går raskt oppover eller nedover.

Til Animas Vibe brukes Dexcom G4 Platinum. CGM-systemet kan brukes med pumpen separat, og også sammen med en frittstående monitor. Les mer om hvordan CGM har forandret livet for andre med type 1-diabetes.

Ved å kombinere pumpeterapiens nøyaktige og fleksible insulindosering med CGM, tar du et steg steget og får ytterligere kontroll over ditt liv og din behandling.

Ta kontakt med diabetesteamet ditt for å finne ut hvordan du får ditt system.