Viktig

CGM er til for å følge hvilken retning ditt blodsukker er på vei og hvor raskt det forandres.

Kontinuerlig glukosemåling, CGM

Beskrivelse

Insulinpumpen Animas® Vibe™ kombinerer den aller nyeste Dexcom G4™ PLATINUM-sensorteknikken med avansert pumpeteknologi. Det betyr at du får både CGM-funksjonen og alle andre funksjoner som Animas-insulinpumper er kjent for, f.eks. at de er vanntette og holdbare, har finjustert dosering og et fargedisplay med høy kontrast. Hvis man bruker CGM-funksjonen, blir det lettere å kontrollere blodsukkernivået enn om man bare bruker pumpebehandling.

Slik bruker du kontinuerlig glukosemåling (CGM)
For å kunne se trendkurver og grafer i Animas® Vibe™, må en sensor og en sender festes på kroppen (på magen eller øverst på rumpen for barn 2-18 år). Sensoren plasseres i underhudsfettet der den kontinuerlig avleser glukosenivåene i vevsvæsken (kalt interstitialvæske). En sender settes deretter fast på sensoren. Ved kontinuerlig måling sender den lille sensoren sensorverdiene til pumpen hvert 5. minutt. Du kan se om blodsukkeret er på vei opp eller ned, og hvor raskt det beveger seg. Du kan se trendene dine i forskjellige tidsperioder, og sammen med blodsukkerverdier tatt fra fingertuppen kan du utføre insulinjusteringer når det er nødvendig.* Det er svært viktig å legge merke til at sensorverdien fra interstitialvæsken skiller seg noe fra sukkernivået som finnes i blodet. Sensorens oppgave er ikke å fortelle hvilken blodsukkerverdi du har – det gjør du fremdeles ved hjelp av blodsukkermåleren din. Det sensoren gjør er å følge med på hvordan blodsukkeret oppfører seg, noe måleren ikke kan gjøre.

Se trendene med klare, pedagoiske fargerAnimas
Pedagogiske trendpiler og grafer i forskjellige farger viser hvor glukosenivået er på vei og hvor raskt det beveger seg. Fargene (rød, grønn og blå) gjør det lett å tolke informasjonen på skjermen. Informasjonen kan tolkes raskt, og sammen med resultatene av blodsukkertesten du tar i fingertuppen, får du hjelp til å justere insulindosene.

En ukes måleperiode
sensorAnimas® Vibe™ er den eneste pumpen som brukes sammen med en sensor som er godkjent for bruk i hele 7 dager. Se mønstre og trender i en hel uke. Dexcom-sensorens appliseringsnål er en av markedets tynneste. Størrelsen kan nesten sammenlignes med nålen i et infusjonssett. Sensoren leveres med en integrert nål og applikator (et alt i ett-system), og er til engangsbruk. Den appliseres under huden ved hjelp av applikatoren, og holdes på plass med tape.

Liten, tynn sender
DexmitterSenderen (Dexmitteren) er liten, tynn og batteridreven. Senderen brukes på nytt (sensorene er til engangsbruk) og har en garantitid på 6 måneder. Den sender CGM-verdiene dine trådløst rett til insulinpumpen slik at du kan lese av dem på displayet.

Utmerket nøyaktighet
Dexcom G4™ PLATINUM-sensoren har utmerket nøyaktighet, først og fremst i det hypoglykemiske området (2,22-4,44 mmol/L)†. Dette gir mulighet til å finjustere insulindoseringen ved hjelp av CGM-trenden*. En nylig publisert sammenlignende studie viser at Dexcom G4 Platinum har markedets beste nøyaktighet. Det var også denne sensoren de fleste medvirkende foretrakk å bruke.

Enkle kalibreringsregler
Gjennom kalibreringer to ganger per dag synkroniseres testene du gjør i fingertuppene med ditt CGM-system, slik at verdiene samsvarer med hverandre. Dexcom-sensorene kan kalibreres når som helst hvis blodsukkeret ligger mellom 2,2 og 22,2 mmol/L#-

Personlig tilpasset
Trendgrafer i pedagogiske farger viser om blodsukkeret er lavt, høyt eller innenfor målområdet, i forhold til varslingen for lave og høye verdier som er angitt i pumpen. Våre tilpassede varsler kan fortelle om du begynner å bli høy eller lav. Dessuten finnes det et trygt ekstra sikkerhetsvarsel for lavt blodsukker på 3,1 mmol/L, som ikke kan slås av. Gjennom en praktisk snooze-funksjon får du et repetert varsel, for ekstra trygghet.

Nedlasting via Diasend®
Du bruker Diasend® til å laste ned data fra din Animas® Vibe™ og blodsukkermåleren.‡ Informasjonen lagres på det sikre Diasend®-nettstedet. Du ser verdiene dine i diagram og grafer, og du kan dele denne informasjonen med pleieteamet ditt – også mellom kontrollene.**
Diasend-nedlasting er en gratis tjeneste.

*Du må bekrefte glukosemålingen din med en test i fingertuppen før du gjør noe.
#Kalibrering må gjøres minst hver 12. time.
† 60 pasienter følges under 7 dagers bruk av Dexcom G4™PLATINUM-sensoren. Sensoren ble kalibrert etter den første timen og deretter omtrent hver tolvte time, med manuell innmating av SMBG fra en OneTouch® Ultra2-måler
‡Du må installere Diasend® Uploader for å kunne laste opp dataene til Diasend®-kontoen din.
**Diasend® er kompatibelt med datamaskiner som kjører Microsoft® Vista®, Microsoft® Windows® XP eller Windows® 7, og Apple-datamaskiner som kjører MAC OS® 10.5.7 eller senere
¥DexCom G4™PLATINUM-sendere er vanntette ned til 2,4 meters dybde i 24 timer

Tiltenkt bruk
Insulinpumpen og CGM-systemet Animas® Vibe™ (Animas® Vibe™-systemet) er indikert for kontinuerlig subkutan infusjon av insulin for behandling av insulinkrevende diabetes. Animas® Vibe™-systemet er også en anordning for glukosemåling som er indikert for å oppdage trender og spore mønstre hos voksne og barn over 2 år med diabetes. Animas® Vibe™-systemet er tenkt brukt av pasienter i hjemmet samt på pleieinstitusjoner. Animas® Vibe™-systemet er indikert for bruk som et hjelpemiddel som kompletterer, ikke erstatter, opplysninger innhentet fra blodsukkermålere av standardtype for bruk i hjemmet. Animas® Vibe™-systemet bidrar til å oppdage episoder med høyt og lavt blodsukkernivå, og forenkler dermed både akutte og langsiktige behandlingsjusteringer og kan minimere forekomster av slike avvik. Tolkningen av Dexcom® CGM-resultatene skal baseres på de trendene og mønstrene som vises ved flere avlesninger etter hverandre over tid.

Kontraindikasjoner:
CGM-sensoren og senderen må fjernes før undersøkelse med magnetresonanstomografi (MRT). Hvis legemidler som inneholder paracetamol brukes mens CGM-sensoren er innført, kan CGM-målingens ytelse påvirkes.

Advarsler:
Det er ikke meningen at CGM skal erstatte en blodsukkermåler. CGM må brukes sammen med en blodsukkermåler. Du må teste blodsukkeret i fingertuppen med blodsukkermåleren, og bruke den blodsukkerverdien til å treffe beslutning om insulindose eller behandling. Beslutning om insulindosering må ikke kun baseres på CGM-resultatene. Symptomer som er relatert til lave eller høye blodsukkerverdier, skal ikke ignoreres. Hvis du har symptomer på lavt eller høyt blodsukker, må du bruke blodsukkermåleren til å kontrollere CGM-resultatene. Du bør kalibrere CGM-enheten på nytt minst hver 12. time. CGM-sensorer kan i enkelte tilfeller gå i stykker. Hvis en CGM-sensor går i stykker og du ikke kan se noen del av den over huden, skal du IKKE prøve å fjerne den. Søk legehjelp om du har symptomer på infeksjon eller betennelse – rødming, hevelse eller smerte – ved injeksjonsstedet. Hvis CGM-sensoren din går i stykker, skal du rapportere dette til kundestøtte eller den lokale Animas-forhandleren. CGM-enheten er IKKE GODKJENT for bruk på gravide kvinner eller personer som får dialysebehandling. CGM-enhetens sikkerhet og effekt har ikke blitt evaluert for applisering av sensor på andre stikksteder enn buken. Rådfør deg med pleiepersonell og se brukerhåndboken til Animas® Vibe™ for viktig sikkerhetsinformasjon om pumpebehandling og hvordan Animas® Vibe™-insulinpumpen skal brukes.