Pumpe eller penn?

Insulinpumpe, er det riktig for meg?

Insulinpumpebehandling gir brukeren et friere liv med bedre blodsukkerkontroll, bedre helse og økt livskvalitet sammenlignet med konvensjonell behandling med insulinpenn.

For deg som aktivt følger med på blodsukkeret og justerer insulindosene, kan behandling med pumpe være det perfekte alternativet. Du kan ta enda et steg mot en forbedret livssituasjon med økt kontroll.

Insulinpumpe halverer risikoen for å dø av hjertekarsykdom

Personer med type 1-diabetes som bruker en insulinpumpe, har nesten halvparten så stor risiko for å dø av hjertekarsykdom sammenlignet med personer som har en flerdosebehandling med insulinpenn 1. Det viser en studie ved Sahlgrenska akademin som nylig ble publisert i det innflytelsesrike British Medical journal. Studien er gjennomført ved hjelp av NDR, Nationella Diabetesregistret.
– Dette er gode nyheter for de som har type 1-diabetes sier Sofia Gudbjørnsdottir, diabetolog og ansvarlig ved Nationella Diabetesregistret.
Andre studier har vist at pumpebehandling kan gi bedre blodsukkerkontroll enn behandling med penn 2-6. Også risikoen for å få diabeteskomplikasjoner blir mindre 2-6. Bedre kontroll kan også minske risikoen for alvorlige hypoglykemier 3-5, 7,8.

Bruk av insulinpumpe innebærer ikke at diabetesbehandlingen blir automatisert. Den krever at du forteller pumpen hva du vil at den skal gjøre. Derimot får du mulighet til å bruke den aller beste teknikken som gir deg det beste resultatet – et friere liv med bedre kontroll.
Med en enkel selvforklarende meny kan du tilpasse doseringen din, lage egen matliste, finjustere doser og holde oversikt over insulinet i kroppen. Alle funksjoner brukes ved hjelp av enkle knappetrykk.

Vi er svært opptatt av at du som Animas-bruker skal føle deg trygg. Du har alltid kort vei til teknisk pumpestøtte. Vi er her for deg døgnet rundt og hver dag. Vi gjør hverdagen din enklere!

1. Isabelle Steineck, Jan Cederholm, Björn Eliasson, Araz Rawshani,4 Katarina Eeg-Olofsson, Ann-Marie Svensson, Björn Zethelius, Tarik Avdic, Mona Landin-Olsson, Johan Jendle, Soffia Gudbjörnsdóttir, det svenske nasjonale diabetesregisteret”Insulinpumpebehandling, flere daglige injeksjoner, og kardiovaskulærdødelighet blant 18 168 personer med type 1-diabetes: observasjonsstudie. BMJ J 2015;350:h323.
2. Weissberg-Benchell J, Antisdel-Lomaglio J, Seshadri R. Insulin pump therapy: a metaanalysis. Diabetes Care. 2003;26(4):1079-1087.
3. Rudolph JW, Hirsch IB. Assessment of therapy with continuous subcutaneous insulin infusion in an academic diabetes clinic. Endocr Pract. 2002;8(6):401-405.
4. Hoogma RPLM, Hammond PJ, Gomis R, et al. Comparison of the effects of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) and NPH-based multiple daily insulin injections (MDI) on glycaemic control and quality of life: results of the 5-nations trial. Diabet Med. 2005;23(2): 141-147. 
5. Linkeschova R, Raoul M, Bott U, Berger M, Spraul M. Less severe hypoglycaemia, better metabolic control, and improved quality of life in type 1 diabetes mellitus with continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) therapy; an observational study of 100 consecutive patients followed for a mean of 2 years. Diabet Med. 2002;19(9): 746-751. 
6. Pickup J, Mattock M, Kerry S. Glycaemic control with continuous subcutaneous insulin infusion compared with intensive insulin injections in patients with type 1 diabetes: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2002;324(7739):705+.
7. Bode BW, Steed RD, Davidson PC. Reduction in severe hypoglycemia with long-term continuous subcutaneous insulin infusion in type 1 diabetes. Diabetes Care. 1996;19(4):324-327.
8. Bode BW, Sabbah HT, Gross TM, Frederickson LP, Davidson PC. Diabetes management in the new millennium using insulin pump therapy. Diabetes Metab Res Rev. 2002;18(suppl 1):S14-S20. 

Relatert informasjon