Dexcom CGM

gir en tydelig oversikt

Kontinuerlig glukosemåling

CGM står for kontinuerlig glukosemåling og til forskjell fra blodsukkermåling måler CGM-systemet glukosemengden i vevsvæsken. Det innebærer at man kan se om glukoseverdiene er på vei opp eller ned og hvor raskt det endrer seg. Fordelen er at man får en bedre oversikt og det er vist at bruk av CGM hos pasienter med diabetes type 1 fører til jevnere og lavere glukoseverdier, bedre allmenntilstand og bedre nøyaktighet i behandlingen.*

Tidligere har man normalt behøvd å komplementere glukosemålingene med blodsukkermåling, men her har Dexcom tatt et ytterligere steg i utviklingen. Dexcom (fra G5 Mobile og fremover) er godkjent for å kunne ta behandlingsbeslutninger på sensorverdiene. Dette innebærer at man kan redusere antall blodsukkermålinger. Systemet kalibreres to ganger i døgnet.**

* Continuous Glucose Monitoring vs Conventional Therapy for Glycemic Control in Adults With Type 1 Diabetes Treated With Multiple Daily Insulin Injections: The GOLD Randomized Clinical Trial. Lind M, et al JAMA. 2017 May 9;317(18):1912.
** Hvis glukosevarsler og verdier ikke stemmer med symptomer eller forventninger, eller man tar legemiddel som inneholder paracetamol skal man ta fingerstikksmåling for å bekrefte glukosenivåene. Man behøver å ta en fingerstikksmåling hver 12. time for kalibrering.

rubin medical dexcom

Unike fordeler:

  • Sensoren måler i opptil 7 dager
  • Sender sensorverdier til pumpen hvert 5. minutt
  • Man kan ta behandlingsbeslutning på sensorverdiene
  • Sensorverdiene overføres automatisk til pumpens boluskalkulator
  • Eneste pumpe med CGM-system der man kan følge verdiene på en smarttelefon og med følgefunksjon

Tandem t:slim X2 + Dexcom G5 Mobile = SAP

Behandle og ha kontroll på din diabetes på et helt ny måte med t:slim X2 sammen med Dexcom G5 Mobile Når man bruker pumpen sammen med Dexcom G5 Mobile danner de et system som kalles SAP (Sensor Augmented Pump). Man får informasjon om sensorverdier i pumpen som gjør det enkelt og lett å justere din behandling. Les mer om SAP.

7 dagers måleperiode for hver sensor

Sensoren er godkjent for bruk i 7 dager. Sensoren settes i underhudsfettet (magen eller øvre del av skinken for barn 2-18 år) og senderen kneppes på plass i sensoren.

Liten, tynn sender

Senderen er liten, tynn og batteridrevet. De er bare sensoren som byttes. Senderen gjenbrukes og har en brukstid på 3 måneder. Den sender trådløst CGM verdiene direkte til pumpen slik at man kan lese dem av på skjermen.

Tynn appliseringsnål

Appliseringsnålen for sensoren er en av de tynneste på markedet. Størrelsen kan sammenlignes med nålen i infusjonssettet. Sensoren leveres med en integrert applikator som brukes kun en gang.

Doseringsbeslutning og stor nøyaktighet

Fordi at sensoren har stor grad av nøyaktighet1,2 er systemet godkjent for å ta behandlingsbeslutninger ut i fra sensorverdiene. For å gjøre bolusdosering så enkelt som mulig så overføres sensorverdiene inn i boluskalkulatoren i pumpen.

1. Bailey, Chang, Christiansen Clinical Accuracy of a Continuous Glucose Monitoring System with an Advanced Algorithm J Diabetes Sc Tech 2015 Vol 9(2) 209-214
2. Laffel Improved Accuracy of Continuous Glucose Monitoring Systems in Pediatric Patients with Diabetes Mellitus – Results from Two Studies Diabetes Technology & Therapeutics Volume 18, Supplement 2, 2016

Kalibreringsregler

Systemet kalibreres to ganger i døgnet, med en fingerstikkstest. Sensoren kan kalibreres når som helst og når blodsukkeret ligger mellom 2,2 og 22,2 mmol/l.

rubin medical tandem

Personlig tilpasset og trygg

I pumpen vises trendgrafer i pedagogiske farger om glukoseverdiene er lave, høye eller ligger innenfor målområdet. Målområdet er definert av de varselgrensene som er lagt inn i pumpen. Dessuten er det en ekstra sikkerhetsalarm for lavt blodsukker på 3,1 mmol/l, som ikke kan slåes av. Man kan også få gjentagende varsler via hypogjenta funksjonen i pumpen.

Familie og venner kan følge med

Med Dexcom G5 applikasjonen kan man se glukoseverdiene i en smarttelefon. Man kan også la andre få tilgang til glukoseverdiene i deres smarttelefon. Man kan ha opptil 5 følgere* og maksimere diabetesbehandlingen og få ekstra trygghet.*

*Som følger trenger man appen Dexcom Follow

KOMPATIBLE ENHETER

Nedlasting til Diasend

Man kan laste ned data fra t:slim X2* ved hjelp av USB-ledningen som følger med. Man kan se sine egne verdier i diagram og grafer. Denne informasjonen kan deles med klinikken, også uten om besøk.** Diasend er gratis for pasienter.

*Man må laste ned Diasend® Uploader for å kunne laste opp data til ens personlige Diasend konto

**Diasend® er kompatibelt med PCer som bruker Windows® 7, 8, 10 og macOS X 10.9-10.13.

Kontakt oss

Vi er her for å hjelpe deg, vennligst kontakt oss