Dexcom G6

gir bedre kontroll

CGM står for kontinuerlig glukosemåling og forskjellen mellom blodsukkermåling og CGM er at CGM systemet måler glukose i vevsvæsken kontinuerlig. Med Dexcom G6 får du vite om blodsukkerverdiene er på vei opp eller ned og hvor raskt dette skjer, uten at du må stikke deg i fingeren for kalibrering. Resultatet er at du får bedre overblikk og kontroll over diabetesen. Det har vist seg at bruk av CGM hos pasienter med diabetes type 1 fører til jevnere og lavere blodsukkernivåer, bedre allmenntilstand og større tilfredshet med behandlingen*.

Tidligere har man normalt behøvd å komplettere med blodsukkermåling, men her har Dexcom tatt ytterligere et steg i utviklingen. Det nye Dexcom G6® systemet er kalibreringsfritt og godkjent for å ta behandlingsbeslutninger på sensorverdier**.

* ”Continuous Glucose Monitoring vs Conventional Therapy…”, The GOLD Randomized Clinical Trial, Lind mfl 2017.
**Hvis glukosevarsler og CGM verdier ikke stemmer overens med symptomer eller forventninger, bruk blodsukkermåling for å ta beslutninger om diabetesbehandling.

Mage-tjej_dexcom rubin medical

Unike fordeler:

  • Kalibreringsfritt
  • Sensoren måler i opptil 10 dager
  • Sender sensorverdier til pumpen hvert femte minutt
  • Godkjent for å ta behandlingsbeslutninger på sensorverdi
  • Sensorverdien overføres automatisk til pumpens boluskalkulator
  • Følg verdiene enkelt via smarttelefon og ved å bruke følgefunksjonen
  • Paracetamol påvirker ikke målingen

Basal-IQ teknologien forutser, pauser og gjenopptar

Når du bruker et CGM system sammen med en insulinpumpe, får du et såkalt SAP system (Sensor Augmented System), og det kan gi flere fordeler. Dexcom G6 fungerer som en integrert del av den nye Basal-IQ teknologien som finnes i insulinpumpen t:slim X2 fra Tandem. Basal-IQ teknologien er utviklet både for å forenkle og forbedre din diabetesbehandling.

Systemet kan forutse blodsukkernivået 30 minutter frem i tid. Dersom det er forventet at blodsukkernivået vil synke til under 4,4 mmol/l, eller dersom sensorverdien er 3,9 mmol/l eller lavere, pauser pumpen basaldoseringen. Doseringen gjenopptas deretter så snart blodsukkernivået begynner å stige igjen, noe som reduserer risikoen for rekyl med høye verdier.

Dexcom G6 senderen sender sensorverdiene til pumpen hvert femte minutt. I displayet på pumpen kan du se om blodsukkerverdiene er på vei opp eller ned samt hvor raskt det endrer seg. Fargene (oransje, hvit og rød) gjør at det er lett å tolke informasjonen på skjermen. Med Basal-IQ teknologien markeres den tiden insulintilførselen er satt på pause med røde felt i trendgrafen for CGM.

Kalibreringsfritt

Dexcom G6 leveres ferdig kalibrert, noe som innebærer at du ikke trenger å stikke deg i fingeren for å kalibrere. Dette er gode nyheter for dem som synes fingerstikk er ubehagelig. Et CGM system kan ikke helt eliminere behovet for tradisjonell blodsukkermåling, men med Dexcom G6 kan du redusere antall målinger*.

*Hvis dine glukosevarsler og G6-verdier ikke stemmer overens med symptomer eller foventninger, skal du bruke blodsukkermåling for å ta beslutninger om behandling.

Familie og venner kan følge deg

Med Dexcom G6 appen kan du se blodsukkerverdiene på en smartenhet. Du kan også la pårørende og venner få tilgang til blodsukkerverdiene på deres smartenhet, selv når dere er langt fra hverandre. Du kan ha opptil 5 følgere* og maksimere diabetesbehandlingen og få ekstra trygghet.

*Som følger trenger man appen Follow

KOMPATIBLE ENHETER

Ny, mindre sender

Senderen i Dexcom G6 er liten, diskré og 28 % tynnere sammenlignet med Dexcom G5. Senderen er batteridrevet, og det er bare sensoren som byttes. Senderen gjenbrukes og har en brukstid på 3 måneder. Den sender trådløst CGM-verdiene direkte til pumpen slik at du kan lese dem av på skjermen.

10 dagers måleperiode for hver sensor

Sensoren er godkjent for bruk i 10 dager. Sensoren settes i underhudsfettet (magen eller øvre del av skinken for barn 2–18 år) og senderen kneppes på plass i sensoren.

Ny applikator med etthåndsgrep

En ny, praktisk applikator med etthåndsgrep fører raskt og enkelt sensoren helt inn under huden.

Tynn appliseringsnål

Appliseringsnålen for sensoren er en av de tynneste på markedet. Størrelsen kan sammenlignes med nålen i et infusjonssett. Sensoren leveres med en integrert applikator (alt i ett system) som er kun til engangsbruk.

Doseringsbeslutning og stor nøyaktighet

Takket være at sensoren har en utmerket nøyaktighet1 er systemet godkjent for å ta beslutninger om dosering basert på sensorverdi. For å gjøre bolusdosering så enkelt som mulig overføres sensorverdiene automatisk til boluskalkulatoren i pumpen. Behandling med paracetamol påvirker ikke målingen.

1) Wadwa RP, Laffel LM, Shah VN, Garg SK. Accuracy of a Factory-Calibrated, Real-Time Continuous Glucose Monitoring System During 10 Days of Use in Youth and Adults with Diabetes. Diabetes Technol Ther. 2018. 2018;20(6):395-402.

diasend rubin medical

Nedlasting til Diasend

Man kan laste ned data fra t:slim X2* ved hjelp av USB-ledningen som følger med. Man kan se sine egne verdier i diagram og grafer. Denne informasjonen kan deles med klinikken, også uten om besøk.** Diasend er gratis for pasienter.

*Man må laste ned Diasend® Uploader for å kunne laste opp data til ens personlige Diasend konto

**Diasend® er kompatibelt med PCer som bruker Windows® 7, 8, 10 og macOS X 10.9-10.13.

Kontakt oss

Vi er her for å hjelpe deg, vennligst kontakt oss