Insulinpumpe

En insulinpumpe er et avansert teknisk hjelpemiddel som brukes til å gjøre det lettere for personer med type 1-diabetes å nå sine behandlingsmål. Hva er da en optimal diabetesbehandling? Det varierer selvfølgelig fra individ til individ, men alle er nok enige om at målet er en god HbA1c på et lavest mulig nivå. Det gir gode forutsetninger for å oppnå en god livskvalitet, både i dag og senere.

En insulinpumpe er et svært godt hjelpemiddel for å nå det målet. Det finnes flere ulike merker av insulinpumper, og alle tilbyr ikke like mange funksjoner eller alle de moderne funksjonene. Fordi en insulinpumpe har en brukstid på 4 år, er det ekstra viktig at du velger riktig pumpe fra starten av. En pumpe som har de funksjonene du trenger akkurat nå, eller som du ønsker å bruke de kommende fire årene.

  • Kan jeg bade med pumpen?
  • Vil jeg ha CGM (kontinuerlig glukosemåling)?

Les mer om hvordan Animas Vibe fungerer og hvordan dette kan være til nytte for deg i din diabetesbehandling.