Åpenhetsloven

Åpenhetsloven / Transparency Act 

På Rubin Medical jobber vi aktivt med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og fremme gode arbeidsforhold. Vårt mål er at dette skal gjennomsyre vår virksomhet, våre samarbeid med leverandører og videre i leverandørkjeden. 

Denne erklæringen beskriver hvordan menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår er inkorporert i vår virksomhet og i leverandørkjeden. 

Den norske åpenhetsloven har som formål å styrke respekten for grunnleggende menneskerettigheter og gode arbeidsforhold med samarbeidspartnere og i leverandørkjeder, samt sikre allmennhetens tilgang til informasjon om disse vilkårene og hvordan selskaper handler for å adressere dem. Lovverket støtter arbeidet med å møte og oppfylle FNs globale mål SDG 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst samt SDG 12 Ansvarlig forbruk og produksjon. Disse globale målene er også identifisert av våre eiere Indutrade som noen av de målene konsernets arbeid bidrar til gjennom våre fokusområder Menneske, Miljø og Produkter og Kunder. Due Diligence-vurderinger er sentrale i dette, der selskaper systematisk kartlegger potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og gode arbeidsvilkår gjennom eksisterende produksjons- og leveringskjeder som skal føre til tiltak for kontinuerlig forbedring, overvåker fremgang og rapporterer om resultater. 

Vi driver vår virksomhet på etiske prinsipper og oppfordrer våre ansatte så vel som våre leverandører til å handle etter de samme etiske retningslinjene. Denne overbevisningen gjennomsyrer både Rubin Medical og Indutrade-konsernet, og vi deler et felles engasjement for å fremme menneskerettigheter og gode arbeidsforhold.

 

Due Diligence-vurderinger 

Rubin Medical har en bærekraftspolitikk som inkluderer vår forpliktelse til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i vår egen organisasjon og i leverandørkjeden. I retningslinjene beskrives også vår forpliktelse til å gjennomføre og iverksette tiltak for kontinuerlig forbedring, både internt og i leverandørkjeden. 

Rubin Medical deler Indutrade-konsernets tydelige forventninger til våre leverandørers arbeid med vurdering av menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljøpåvirkning og forebygging av korrupsjon. Denne informasjonen er inkludert i Indutrades adferdskodeks for leverandører og samarbeidspartnere, som du kan lese her. 

Rubin Medical samarbeider med to større hovedleverandører og jobber strukturert med vurderinger av og dialog med disse leverandørene. Vårt selskap bruker en risikobasert strategi for håndtering av menneskerettigheter i vår leverandørkjede, med ekstra fokus på områder der risikoen for brudd på menneskerettigheter er mest påtagelig. Vi krever at våre hovedleverandører undertegner Indutrades adferdskodeks for samarbeidspartnere. Gjennom denne forpliktelsen forplikter våre leverandører seg til å følge internasjonalt anerkjente standarder for menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse i sin virksomhet og produksjon. 

 

Rapport om vurdering av menneskerettigheter. 

Indutrade-konsernets års- og bærekraftsrapport inkluderer en redegjørelse for vår tilnærming til Due Diligence, viktige risikoer knyttet til menneskerettigheter, iverksatte tiltak i løpet av det siste året og planer for fremtiden. 

Følgende informasjon er spesielt relevant i forhold til kravene i åpenhetsloven §5: 

  • – Informasjon om organisasjon og virksomhetsområde 
  • – Informasjon om forretningssegmenter 
  • – Bærekraftstrategi og styring 
  • – Policy for menneskerettigheter, rutiner og rapporteringskanaler 
  • – Identifisering av negative konsekvenser og risikoer, samt iverksatte tiltak 

Alle disse områdene behandles i Indutrade-konsernets bærekraftsrapport og på Indutrade-konsernets nettside https://www.indutrade.se/hallbarhet/. 

Rubin Medical publiserer rapporten i tråd med kravene i den norske åpenhetsloven (Åpenhetsloven) gjennom Indutrade-konsernets års- og bærekraftsrapport. 

For mer informasjon om hvordan Rubin Medical arbeider med dette emnet, send en e-post til info@rubinmedical.se. Merk e-posten med “Åpenhetsloven” i emnefeltet.