Personopplysningspolicy

1. Personopplysningspolicyens utstrekning

1.1 Nedenfor beskrives hvordan Rubin Medical AS, org.nr. 995 971 046, Hegsbroveien 72, 3403 Lier, («Rubin Medical», «oss» eller «vi») behandler personopplysninger.

1.2 Personvernsbeskyttelse prioriteres av oss. Det er derfor viktig for oss å beskytte dine personopplysninger og forsikre oss om at vår behandling av dem gjøres korrekt og på lovlig vis.

1.3 I denne personopplysningspolicyen forklarer vi hvilke typer av personopplysninger vi kan komme til å behandle og til hvilket formål vi behandler dem. Vi redegjør også for vår behandling av personopplysninger samt hvilke valg og rettigheter du har i den forbindelse. Vi ber deg lese nøye igjennom vår personopplysningspolicy, slik at du er innforstått med innholdet.

1.4 Vær oppmerksom på at denne personopplysningspolicyen gjelder behandling av personopplysninger hvor Rubin Medical er personopplysningsansvarlig. Det innebærer at vi har ansvaret for håndteringen og behandlingen av dine personopplysninger. Det innebærer også at du skal henvende deg til oss ved spørsmål eller synspunkter, eller dersom du vil benytte noen av dine rettigheter du har i forbindelse med vår håndtering av dine personopplysninger.

2. Personopplysninger som behandles

2.1 Vi kan komme til å håndtere følgende personopplysninger som kan knyttes til deg som pasient:

(a) navn

(b) adresse

(c) e-post

(d) telefonnummer, samt

(e) opplysninger du oppgir når du er i kontakt med oss.

2.2 Vi kan komme til å håndtere følgende personopplysninger som kan knyttes til deg som helsepersonell:

(a) navn

(b) e-post

(c) telefonnummer, samt

(d) opplysninger om din arbeidsgiver, dens adresse og din tittel.

2.3 Vi kan komme til å håndtere følgende personopplysninger som kan knyttes til deg som er ansatt hos noen av våre samarbeidspartnere:

(a) navn

(b) e-post

(c) telefonnummer, samt

(d) opplysninger om din arbeidsgiver, dens adresse og din tittel.

2.4 Vi kan komme til å håndtere følgende personopplysninger som kan knyttes til deg som kontakter oss via hjemmesiden (og som ikke faller inn under punkt 2.1-2.3 ovenfor):

(a) navn

(b) e-post

(c) telefonnummer, samt

(d) opplysninger du oppgir når du er i kontakt med oss.

3. Formålet med behandlingen og juridiske årsaker

3.1 Personopplysninger som kan knyttes til deg som pasient behandles til det formål å nå ut med markedsføring av våre produkter og tjenester samt informasjon relatert til deg. Behandlingen gjøres på bakgrunn av ditt samtykke.

3.2 Personopplysninger som kan knyttes til deg som helsepersonell behandles med det formål å opprettholde forretningsforbindelser, gjennomføre kundeundersøkelser, administrere avtaler med din arbeidsgiver, arrangere opplæring, inklusive informasjonsmøter samt markedsføre våre produkter og tjenester. Behandlingen til disse formål gjøres på bakgrunn av vår berettigede interesse av å utføre slik personopplysningsbehandling.

3.3 Personopplysninger som kan knyttes til deg som er ansatt hos noen av våre samarbeidspartnere behandles til det formål å opprettholde forretningsforbindelser og administrer avtaler med din arbeidsgiver. Behandlingen til disse formål gjøres på bakgrunn av vår berettigede interesse av å utføre slik personopplysningsbehandling.

3.4. Personopplysninger som kan knyttes til deg som kontakter oss via hjemmesiden behandles til det formål å gi tilbakemeldinger til deg. Behandlingen gjøres på bakgrunn av ditt samtykke.

4. Lagring av personopplysninger

4.1 Vi lagrer personopplysninger som kan knyttes til deg som pasient eller som kontakter oss via hjemmesiden så lenge vi har ditt samtykke til å behandle disse personopplysningene. Opplysninger som kan knyttes til deg som kontaktet oss via hjemmesiden lagres i opptil ett år regnet fra siste gang vi var i kontakt.

4.2 Vi lager personopplysninger som kan knyttes til deg som helsepersonell eller som er ansatt hos noen av våre samarbeidspartnere så lenge det nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom vi mottar informasjon om at din stilling som relevant kontakt for helsepersonell eller samarbeidspartneren opphører, lagrer vi kun de personopplysninger som vi behøver for å administrere avtaler med din arbeidsgiver (eller tidligere arbeidsgiver).

4.3 Vi behandler alltid personopplysninger så lenge og i den utstrekning vi kan gjøre det ifølge loven.

4.4 I den grad dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, eller behandlingen av en annen grunn ikke lenger er tillatt, så anonymiseres eller slettes opplysningene.

5. Mottakere

Vi kan komme til å gi dine personopplysninger videre til våre eksterne databehandlere, f.eks. firmaer som tilbyr vertstjenester eller andre it- og skytjenester. I slike tilfeller inngås avtale om databehandling som sikrer at dine personopplysninger kun behandles i henhold til denne personopplysningspolicy.

6. Dine rettigheter

6.1 Du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler personopplysninger som gjelder deg, og i så fall få tilgang til disse personopplysningene, samt informasjon om personopplysningene og vår håndtering av dem.

6.2 Du har rett til å få feilaktige personopplysninger som gjelder deg rettet av oss uten unødvendig forsinkelse. Du har også når det gjelder formålet med behandlingen rett i visse tilfeller til å tilføye ufullstendige personopplysninger.

6.3 Du har rett til under visse omstendigheter å få dine personopplysninger slettet av oss f.eks. dersom personopplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle de formål de opprinnelig benyttet til, eller dersom personopplysningene har blitt behandlet på ulovlig vis.

6.4 Du har rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger i visse tilfeller. Dersom du f.eks. bestrider personopplysningenes korrekthet kan du kreve at vi begrenser behandlingen av dem den i det tidsrommet det tar for oss å kontrollere om opplysningene er korrekte.

6.5 Du har rett til å komme ved innvendinger om behandlingen av dine personopplysninger i den grad behandlingen gjøres i forbindelse med direkte markedsføring. Når vi mottar en slik innvending kommer vi ikke til å fortsette og behandle dine personopplysninger til det formålet.

6.6 Du har under visse omstendigheter rett til å få ut de personopplysninger som du har gitt oss og som gjelder deg i ett elektronisk format som er allment brukt. Du har rett til å overføre slike opplysninger til en annen personopplysningsansvarlig (dataportabilitet).

6.7 Dersom du har synspunkter til vår behandling av dine personopplysninger, så er du velkommen til å ta kontakt med oss. Du har også rett til å klage på behandlingen av dine personopplysninger ved å sende en klage til Datatilsynet.

7. Tillegg og endringer

Vi kan komme til å gjøre tillegg og endringer i denne personopplysningspolicyen. Dersom vi gjør det kommer vi til å publisere den oppdaterte policyen på vår hjemmeside. Hvis så er tilfelle så ber vi deg om å lese nøye igjennom den oppdaterte personopplysningspolicyen.

8. Kontakt oss

For å få oppdatere, rette eller slette opplysninger vi har om deg eller benytte de rettigheter du har ifølge det ovenfor nevnte, så er du velkommen til å kontakte oss på post@rubinmedical.no.

Denne personopplysningspolicyen gjelder fra og med den 15 Mars 2018