Insulinpumpe

En insulinpumpe er et avansert teknologisk hjelpemiddel som brukes for å hjelpe personer som har diabetes type 1 med å nå behandlingsmålene sine. Hva er en optimal diabetesbehandling? Det varierer fra person til person, men for mange er målet å ha så lav HbA1c-verdi som mulig, og at blodsukkernivået ligger innenfor målområdet 3,9–10 mmol/l. Det gir gode forutsetninger for å oppnå en god livskvalitet både i dag og i fremtiden. En insulinpumpe er et svært godt hjelpemiddel for å nå målet. Det finnes mange forskjellige merker av insulinpumper, men ikke alle har like mange moderne funksjoner. Med en moderne insulinpumpe får du høy doseringsnøyaktighet, og du kan tilpasse behandlingen akkurat slik du vil ha den. Samtidig kan du føle deg trygg på at pumpen leverer den dosen du har programmert.

En vanlig insulinpumpe har en levetid på 4 år, derfor er det viktig at du velger riktig pumpe helt fra starten av. Vi i Rubin Medical tilbyr en avansert insulinpumpe som er enkel å bruke. Programvaren kan oppdateres, som betyr at du få de nyeste funksjonene uten å måtte bytte pumpe (forutsatt at det skjer innenfor garantitiden).

Å velge pumpe skjer alltid i samråd med helsepersonell, og er i tillegg avhengig av tilgjengeligheten der du bor. Pumpen må forskrives av behandlende lege. Kontakt fastlegen din.

Les om hvordan insulinpumpesystemet fungerer, og hvordan dette kan være til hjelp for deg i diabetesbehandlingen.

Generelt lavere HbA1c-nivå 1-4

Studier viser at mennesker som bruker insulinpumpe, har lavere HbA1c-nivåer – et mål på blodsukkernivåene over tid – enn de som tar daglige injeksjoner. Dette er viktig fordi forskning viser at jo lavere HbA1c-verdien er, jo lavere er risikoen for å utvikle langsiktige diabeteskomplikasjoner.

Bedre daglig blodsukkerkontroll 3-5

Mange faktorer kan påvirke en god blodsukkerkontroll – alt fra stress til sykdom eller reiser. Insulinpumpen bidrar til å gjøre dette mer håndterbart sammenlignet med daglige injeksjoner. Du kan justere insulinet når som helst for å møte ulike utfordringer. Insulinpumpebrukere kan føle at de endelig «har sluppet berg- og dalbanen».

Færre episoder med alvorlig hypoglykemi 2-4,6,7

Det har vist seg at pumpebrukere opplever færre tilfeller med alvorlig hypoglykemi enn de som tar daglige injeksjoner.

Større fleksibilitet

Insulinpumper er konstruert for å holde tritt med et liv som endres fra dag til dag. Til forskjell fra behandling med daglige injeksjoner, gir insulinpumpen deg frihet til å bestemme når du vil spise og sove, velge når og hvor lenge du vil mosjonere, og så videre.

Færre injeksjoner

Intensiv behandling med daglige injeksjoner kan kreve så mye som 1460 nålestikk per år. I samme tidsrom trenger pumpebrukerne bare å stikke seg 156 ganger per år for å skifte infusjonssett, (ca. 3 ganger per uke).

Fordelar

Fordeler med insulinpumpe er at det gir et enklere liv med bedre blodsukkerkontroll, bedre helse og økt livskvalitet både i dag i fremtiden.

Pumpe eller penn?

Insulinpumpebehandling gir brukeren et friere liv med bedre blodsukkerkontroll, bedre helse og økt livskvalitet sammenlignet med konvensjonell behandling med insulinpenn. For deg med diabetes type 1 kam insulinpumpebehandling gi en forbedret livssituasjon med økt kontroll.

Insulinpumpe halverer risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom

Personer med type 1-diabetes som bruker en insulinpumpe, har nesten halvparten så stor risiko for å dø av hjerte- og karsykdom sammenlignet med personer som har en flerdosebehandling med insulinpenn 1. Det viser en studie ved Sahlgrenska akademin som nylig ble publisert i det innflytelsesrike British Medical journal. Studien er gjennomført ved hjelp av NDR, Nationella Diabetesregistret.

– Dette er gode nyheter for de som har type 1-diabetes sier Soffia Gudbjørnsdottir, diabetolog og ansvarlig ved Nationella Diabetesregistret.

Andre studier har vist at pumpebehandling kan gi bedre blodsukkerkontroll enn behandling med penn 2-6 . Også risikoen for å få diabeteskomplikasjoner blir mindre  2-6 . Bedre kontroll kan også minske risikoen for alvorlige hypoglykemier  3-5, 7,8 .

Med den nyeste teknologien og algoritmene Basal-IQ og Control-IQ teknologien er en stor del av behandlingen automatisert. Men å bruke insulinpumpe betyr ikke at diabetesbehadlingen blir helt automatisert. Du får derimot muligheten til å bruke avansert teknologi for å oppnå best mulig resultat – et friere livm med bedre kontroll.

Hvordan fungerer pumpen?

Da leger og forskere først utviklet insulinpumper på 1970-tallet, hadde de som mål å imitere en frisk bukspyttkjertel. I dag har de kommet langt.

Flere hundre tusen mennesker i hele verden bruker insulinpumpe i stedet for å ta daglige injeksjoner med insulin, og de får bedre kontroll og større frihet enn noen gang tidligere i sine liv.

Basal- och bolusinsulin

Insulinpumpen hjelper deg med å håndtere din diabetes ved å imitere hvordan en frisk bukspyttkjertel tilfører insulin til kroppen. Den doserer kontinuerlig små mengder hurtigvirkende insulin for å holde blodsukkernivået stabilt mellom måltidene og når du sover. Dette kalles basalinsulin. Basalinsulinet kan justeres når som helst på døgnet for å dekke varierende insulinbehov. Tilførselen kan også minskes ved behov, for eksempel ved fysisk aktivitet.

Ved måltider minskes den ønskede insulinmengden på insulinpumpen (bolusdosen). Avhengig av hva du spiser, kan du tilpasse hvordan bolusdosen gis, alt for at blodsukkernivået skal ligge så godt og jevnt som mulig. Bolusdoser kan også gis for å korrigere høyt blodsukker mellom måltidene.

Med avanserte algoritmer kan insulinpumpen sammen med CGM justere insulindoseringen etter hva sensorverdier forutses være om 30 minutter.

Insulinpumpen t:slim X2™ fra Tandem med Control-IQ™ teknologi og Dexcom G6 kan utifra sensorverdien og personlige innstillinger automatisk øke, redusere og pause insulindoseringen. Med Basal-IQ™ teknologien kan pumpen ved behov pause og gjenoppta insulindoseringen. Med disse algoritmene begynner pumpen å næreme seg en kunstig bukspyttkjertel.

Infusjonsset

Et infusjonssett har en liten nål, enten i stål eller plast, som føres inn rett under huden og holdes på plass med tape. Det finnes mange typer infusjonssett. Du kan prøve deg frem for å finne det som er behagelig for deg.

Infusjonssettet kan brukes mange steder, for eksempel på magen eller på baken, og trenger bare å byttes hver andre eller tredje dag. Du kan ta det av i korte perioder for ting som kontaktsport eller intimt samkvem. Det kobles til igjen med et hørbart klikk for ekstra trygghet. Infusjonssettet er koblet til en slange som i sin tur kobles til insulinreservoaren i pumpen.

 

1. Isabelle Steineck, Jan Cederholm, Björn Eliasson, Araz Rawshani,4 Katarina Eeg- Olofsson, Ann-Marie Svensson, Björn Zethelius, Tarik Avdic, Mona Landin-Olsson, Johan Jendle, Soffia Gudbjörnsdóttir, the Swedish National Diabetes Register. Insulin pump therapy, multiple daily injections, and cardiovascular mortality in 18 168 people with type 1 diabetes: observational study. BMJ J 2015;350:h323.
2. Weissberg-Benchell J, Antisdel-Lomaglio J, Seshadri R. Insulin pump therapy: a metaanalysis. Diabetes Care. 2003;26(4):1079-1087.
3. Rudolph JW, Hirsch IB. Assessment of therapy with continuous subcutaneous insulin infusion in an academic diabetes clinic. Endocr Pract. 2002;8(6):401-405.
4. Hoogma RPLM, Hammond PJ, Gomis R, et al. Comparison of the effects of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) and NPH-based multiple daily insulin injections (MDI) on glycaemic control and quality of life: results of the 5-nations trial. Diabet Med. 2005;23(2): 141-147.
5. Linkeschova R, Raoul M, Bott U, Berger M, Spraul M. Less severe hypoglycaemia, better metabolic control, and improved quality of life in type 1 diabetes mellitus with continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) therapy; an observational study of 100 consecutive patients followed for a mean of 2 years. Diabet Med. 2002;19(9): 746-751.
6. Pickup J, Mattock M, Kerry S. Glycaemic control with continuous subcutaneous insulin infusion compared with intensive insulin injections in patients with type 1 diabetes: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2002;324(7739):705+.
7. Bode BW, Steed RD, Davidson PC. Reduction in severe hypoglycemia with long-term continuous subcutaneous insulin infusion in type 1 diabetes. Diabetes Care. 1996;19(4):324-327.
8. Bode BW, Sabbah HT, Gross TM, Frederickson LP, Davidson PC. Diabetes management in the new millennium using insulin pump therapy. Diabetes Metab Res Rev. 2002;18(suppl 1):S14-S20.