For deg som jobber i helsevesenet

Her har vi samlet informasjonsmateriale som gir deg utdypende informasjon om våre produkter og som du kan bruke i møte med dine pasienter.

Vi har sortert materialet under:
1. Forberedende materiale
2. Støtte ved pumpe og CGM start
3. Tips for oppfølging

Har du spørsmål, er du alltid velkommen til å ta kontakt med en av våre produktspesialister.

1. Forberedende materiale

Før en pumpestart anbefaler vi at nye brukere forbereder seg gjennom å lese informasjonen på siden Guide før pumpestart. Vi anbefaler også at man trener i appen t:simulator™. Det er en gratis pumpesimulator man kan laste ned på sin telefon. Der kan man se hvordan både Control-IQ™ og Basal-IQ™ teknologien virker og få en gjennomgang på funksjoner og menyer.

Det er noen ting å tenke på før en pumpestart som du som helsepersonell kan hjelpe brukeren med. Det er viktig at du har fått opplæring av en av våre produktspesialister. Det er også viktig at rett insulin brukes i insulinpumpen.

Godkjente typer insulin er Novorapid, Humalog (48H) og Lispro.

Sjekkliste - 2 sider

Innstillinger fra tidligere pumpe til insulinpumpen t:slim X2 fra Tandem

Besøk og last ned her
Brukerveiledning - 2 sider

Ordination Pumpestart

Besøk og last ned her
Hurtigguide -

Veiledning for tolkning i Glooko

Besøk og last ned her
Instruksjonsfilm -

Nettopplæring Control-IQ teknologi

Se film
Instruksjonsfilm -

Nettopplæring Basal-IQ teknologi

Se film
Brosjyre - 4 sider

Produktblad insulinpumpe og tilbehør fra Tandem

Besøk og last ned her
Brosjyre - 4 sider

Produktblad infusjonssett fra Tandem

Besøk og last ned her

2. Støtte ved pumpe og CGM start

Under finner du materiale som er bra å ha ved pumpe og CGM start. Pumpe og CGM startdokumentet er fine sjekklister som våre produktspesialister alltid bruker ved pumpestart for å kvalitetssikre at brukeren kjenner seg trygg på sitt nye insulinpumpesystem. 

Hurtigguide - 2 sider

Tre viktige ting å forberede før CGM-start med Dexcom G6

Besøk og last ned her
Hurtigguide - 2 sider

Menyoversikt og enkle regler Basal-IQ teknologi

Besøk og last ned her
Sjekkliste - 2 Sider

Pumpe- og CGM startdokument

Besøk og last ned her

3. Oppfølging av pumpe og CGM start

Oppfølging etter pumpe og CGM start er viktig for optimalisert behandling. For å gjøre dette enklere har vi satt opp eksempler på punkter å ta opp. Vi anbefaler at den første oppfølgingen holdes etter 1-2 uker og den andre etter ca. 4 uker. Dette er kun en anbefaling. 

1-2 uker etter start:
• Last ned diasend
• Juster eventuelt ISF, karbohydratfaktor eller basaldose. Endringer gjøres i den personlige profilen.
• Overvei å bruke ISF = 90/TDI. Dette gir et litt mer aggressivt doseringsforslag ved korrigering.
• Gis måltidsdoser korrekt og til alle måltider?
• Verdien av å lage flere personlige profiler, for eksempel sykdom eller trening.
• Repetisjon av karbohydratvurdering.
• Repetisjon av Søvnprofil og Treningsprofil.

4 uker etter start
• Last ned diasend
• Trengs ytterligere justeringer?
• Hvor bra virker de ekstra personlige profilene (hvis de er laget)?
• Diskutere sykdom og trening
• Trengs vekt og TDI å oppdateres?
• Se på TDI de siste 14 dagene (Alternativer > Historikk > Pumpehistorikk > Doseringsoversikt > 14 dagers gjennomsnitt.)

Umiddelbare og konsistente resultater med insulinpumpen t:slim X2 med Control-IQ teknologien – ATTD 2022