Blodsukkerkontroll

Diabetes, både type 1 og type 2, kjennetegnes av for høyt blodsukker. Blodsukker er den glukosen som finnes løst i blodet for å transporteres til alle kroppens organer, og vevet der det omdannes til energi i cellene.

Det å kunne måle sitt eget blodsukker, å kunne tolke resultatene samt treffe de riktige tiltakene, er grunnlaget for egenpleien. Målet er å ha et jevnt og godt blodsukkernivå med så få følinger som mulig. Det finnes mange faktorer som påvirker blodsukkernivået, for eksempel insulin, mat, mosjon og stress.

Hos en person som ikke har diabetes, har blodet vanligvis et blodsukkernivå på mellom 4 og 7 mmol/L. Nivåene måles med en blodsukkermåler. For at man skal ha det bra både nå og senere, er blodsukkerkontrollen den viktigste faktoren. Med en god kontroll kan du unngå både akutte problemer og såkalte senkomplikasjoner.

HbA1c (Hemoglobin A1c) er et mål på gjennomsnittlig blodsukkernivå over tid. I de nasjonale retningslinjene for diabetespleie anser man at verdier under 52 mmol/mol er et mål for god kontroll. Risikoen for komplikasjoner har en direkte sammenheng med HbA1c-verdien.

 

Ketoner

Ketoner er syrer som dannes når det er mangel på insulin i kroppen. Da slipper ikke sukkeret inn i cellene, og blodsukkernivået blir høyt i blodbanen.

Testing av nivået på ketoner er et komplement til måling av blodsukker. Ketoner i blod/urin, som forekommer sammen med høye blodsukkernivåer og at man har det dårlig, er et tegn på at man trenger mer insulin. Det kan bety at man trenger akutt pleie.