15 Jan 2018

Ingenting blir forandret for våre brukere når Animas slutter å selge insulinpumper

Animas har nå meddelt at de kommer til å slutte å selge insulinpumper også i Europa. I Skandinavia fortsetter Rubin Medical å være Animas/Johnson & Johnsons eksklusive partner, og vi beholder altså ansvaret for dere som bruker Animas Vibe.

Selvfølgelig fortsetter vi å gi dere beste tenkbare service døgnet rundt.

Tilgangen til tilbehør av Animas pumper kommer til å være uavbrudt førsteklasses. Dere kommer altså fortsatt til å kunne bestille fra oss, og vi kommer til å fullføre alle garantiforpliktelser.

For våre brukere innebærer nyheten altså ingen forandringer.