Ole Christian, produktspesialist

Ole - Rubin Medical

Hva er det beste med å jobbe i Rubin Medical?

Det er å få jobbe med slike produkter som virkelig gjør en forskjell for pasientene. Det å få være med og hjelpe dem til å få bedre kontroll på diabetesen, samt gi dem muligheten til å ta del i fremtidens teknologi er svært givende. I tillegg har vi et svært høyt faglig nivå innad i firmaet. Her lærer man noe nytt hver eneste dag.