03 Apr 2020

Oppdatert informasjon til deg som bruker våre pumper og CGM systemer

USA er ett av landene som akkurat nå er hardt rammet av Covid-19. Produktene som Rubin Medical distribuerer kommer fra amerikanske produsenter, og derfor får vi en del spørsmål om utviklingen i USA på noe måte påvirker leveransene til Norge.

Våre amerikanske produsenter har gitt oss beskjed om at de produserer som normalt, og vi har ingen leveranseproblemer hverken til oss eller til helsevesenet. Du som bruker t:slim X2, Dexcom eller Eversense XL kan fortsette å bruke dine hjelpemidler og bestille forbruksmateriell og tilbehør som vanlig.

Rubin Medical kan fortsette å levere produkter til nye brukere slik at flere skal få tilgang til innovasjon og trygge diabeteshjelpemidler.
På grunn av virussituasjonen opplever vi begrensede muligheter til å besøke klinikker, men vi holder løpende kontakt med både helsepersonell og leverandører. Hvis situasjonen forandrer seg vil vi selvsagt komme med ny og oppdatert informasjon.

Alle spørsmål og svar om Covid-19 finner du hos Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet:
Helsedirektoratet
FHI – Folkehelseinstituttet

Ta vare på deg selv!