15 Apr 2019

Oppdatert versjon av Eversense CGM appen

Nå finnes det en oppdatert versjon av Eversense CGM appen tilgjengelig i Apple App Store og Google Play. For at systemet skal prestere best mulig er det viktig å oppdatere appen til denne versjonen:

  • iOS NO version 5.4.107
  • Android NO version 1.0.409

Dette er forbedret i den nye versjonen:

  • Færre steg for å legge inn kalibreringer (samt mulighet for å legge til kalibreringsnotat)
  • Oppdatering av tilkoblingen til Bluetooth
  • Automatisk justering av kalibreringspåminnelser basert på tidssoner
  • Ikke forstyrr-funksjonen setter app og Smartsender i ikke forstyrr
  • Kompatibel med Apple Watch 4
  • Batteriindikator lagt til i Apple Watch

Det kommer flere spennende produktforbedringer. Følg oss på Facebook www.facebook.com/rubinmedicalnorge for mer informasjon. Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte oss på 480 80 831.