13 Mar 2020

Rubin Medicals leveranser er ikke påvirket som følge av Corona viruset

I forbindelse med de seneste nyheter om spredning av Coronavirus (COVID-19) har mange Tandem-brukere uttrykt uro og bekymring over den kontinuerlige tilgjengeligheten av infusjonssett, reservoarer og annet tilbehør.
Rubin Medicals leveranser er ikke påvirket som følge av Corona viruset. Vi har fortløpende kontakt med våre produsenter/leverandører, og det er ingen indikasjoner på at kommende leveranser kan bli påvirket.
Vi følger anbefalingene som kommer fra myndighetene og gjør fortløpende vurderinger rundt vår virksomhet.

For at alle som trenger våre produkter skal få sine leveranser innen normale leveringstider, anmoder vi brukerne om ikke å hamstre. På denne måten kan leveringer skje regelmessig, og i tråd med vanlig leveringsmønster. Vi kommer til å levere materiell for maksimalt 3-4 måneders forbruk av gangen, for å minimere risikoen for leveranseforstyrrelser som følge av hamstring.