19 Apr 2023

Se hvordan pumpen jobber uten å måtte å låse opp pumpeskjermen!

Bolusikoner i pumpens startskjerm

«Tok jeg virkelig måltidsdose til lunsjen? Var det en forlenget bolus?»

Insulinpumpen Tandem t:slim X2™ er markedets første insulinpumpe med oppdaterbar programvare. I løpet av pumpens garantitid kan man oppdatere programvaren og få tilgang til nyutviklede funksjoner uten å måtte bytte pumpe. Tandem Diabetes Care utvikler kontinuerlig programvarene i insulinpumpen for å optimalisere behandlingen og møte brukernes ønsker.

Som et resultat av dette kan man i siste versjon av Basal-IQ™ – og Control-IQ™ teknologien, se de siste bolusdosene og korreksjonsdosene direkte i pumpens startvindu, noe som hjelper til ved behandlingsbeslutninger.

Ulike bolusikoner brukes for å vise normal bolus og forlenget bolus. I Control-IQ teknologien vises i tillegg et ikon for automatisk korreksjonsbolus.

Slik kan det se ut i startskjermen:

I tillegg til dette har Tandem Diabetes Care utviklet programvaren med ytterligere funksjoner for fortsatt å møte brukenes ønsker.

En timerfunksjon er tilgjengelig når man vil stoppe insulindoseringen manuelt. Man kan stille inn et varsel på 15 minutter, 30 minutter, 45 minutter eller 60 minutter. Når den valgte tiden har passert, får man et varsel om å gjenoppta insulindoseringen. Dette gir deg som bruker større fleksibilitet og kontroll.

Når man skal fylle kanylen har pumpen nå forhåndsinnstilte alternativer som er tilpasset ditt infusjonssett. Man kan fortsatt angi en annen verdi ved behov.

Les mer om Tandem t:slim X2 og de ulike programvareversjonene her: https://rubinmedical.no/produkt/tandem-tslim-x2-insulinpumpe/