Basal-IQ forutser, pauser og gjennopptar

Basal-IQ-teknologien er den enkle måten å forebygge lave glukosenivåer på. Med Tandem t:slim X2 insulinpumpe og Basal-IQ-teknologien får du mer tid til å leve livet ditt uten å måtte bekymre deg for lavt blodsukker. Sammen med Dexcom CGM har pumpen kontroll over glukosenivået ditt, uavhengig av om du jobber, trener eller sover.

Slik fungerer Basal-IQ-teknologien

Basal-IQ-teknologien kan forutse glukosenivået 30 minutter frem i tid. Dersom det er forventet at glukosenivået vil synke til under 4,4 mmol/l, eller dersom sensorverdien er 3,9 mmol/l eller lavere, pauser pumpen insulindoseringen. Doseringen gjenopptas deretter så snart glukosenivået begynner å stige igjen.

Hvis glukosevarsler og CGM-verdier ikke stemmer overens med symptomer eller forventninger, bruk blodsukkermåling for å ta beslutninger om diabetesbehandling. Basal-IQ-teknologien gjør livet med diabetes enklere, men erstatter ikke aktiv egenpleie.

Mindre tid med lavt glukosenivå

I den kliniske studien PROLOG med Tandem t:slim X2 insulinpumpe viste bruk av Basal-IQ-teknologien 31 % reduksjon i tid med lave sensorverdier (under 3,9 mmol/l), uten rekyl med høye verdier. Deltakerne beskrev også systemet som enkelt å lære og lett å bruke (1).

1). Forlenza GP, Li Z, Buckingham BA, Pinsker JE, et al. Predictive low glucose suspend reduces hypoglycemia in adults, adolescents, and children with type 1 diabetes in an at-home randomized crossover study: Results of the PROLOG trial [published online August 8, 2018]. Diabetes Care. doi:10.2337/dc18-0771