Basal-IQ forutser, pauser og gjennopptar

Bedre kontroll med Basal-IQ

Med insulinpumpen t:slim X2™ og Basal-IQ™ teknologi fra Tandem får du mer tid til å leve livet ditt uten å måtte bekymre deg over lavt blodsukker. Sammen med Dexcom G6 har pumpen kontroll over blodsukkernivået ditt, uavhengig av om du jobber, trener eller sover.

 

Slik fungerer Basal-IQ teknologien

Basal-IQ teknologien kan forutse blodsukkernivået 30 minutter frem i tid. Dersom det er forventet at blodsukkernivået vil synke til under 4,4 mmol/L, eller dersom sensorverdien er 3,9 mmol/L eller lavere, pauser pumpen basaldoseringen. Doseringen gjenopptas deretter så snart blodsukkernivået begynner å stige igjen.

 

*Hvis glukosevarsler og CGM verdier ikke stemmer overens med symptomer eller forventninger, bruk blodsukkermåling for å ta beslutninger om diabetesbehandling. Basal-IQ teknologien gjør livet med diabetes enklere, men erstatter ikke aktiv egenpleie.

Mindre tid med lavt blodsukker

I den kliniske studien PROLOG med insulinpumpen t:slim X2 fra Tandem viste bruk av Basal-IQ teknologi 31 % reduksjon i tid med lave sensorverdier (under 3,9 mmol/L), uten rekyl med høye verdier. Deltakerne beskrev også systemet som enkelt å lære og lett å bruke (1).

1) Forlenza GP, Li Z, Buckingham BA, Pinsker JE, et al. Predictive low glucose suspend reduces hypoglycemia in adults, adolescents, and children with type 1 diabetes in an at-home randomized crossover study: Results of the PROLOG trial [published online August 8, 2018]. Diabetes Care. doi:10.2337/dc18-0771

Hva er Control-IQ teknologi?

Gå till Control-IQ™