Control-IQ-teknologi for mer tid innen målområdet

Control-IQ™-teknologien er utviklet for å gi deg bedre kontroll og mer tid innen målområdet 3,9–10 mmol/l*. TIR (Time In Range), eller tid innen målområdet, er et viktig mål for å forebygge fremtidige diabeteskomplikasjoner, og som en generell retningslinje bør man ligge innen målområdet på 3,9–10 mmol/i minst 70 prosent av tiden.

*Sensorverdier

Slik justerer du Control-IQ-doseringen

Med data fra Dexcom CGM justerer Control-IQ-teknologien i Tandem t:slim X2™ insulinpumpe insulindoseringen etter hva sensorverdien forutsees å være om 30 minutter. Ut fra disse dataene kan insulinpumpen øke, redusere og pause insulindoseringen.

Som ytterligere hjelp for å unngå høye og lave glukosenivåer kan systemet også gi deg automatisk korreksjonsbolus.

Ikoner på skjermen i Tandem t:slim X2-insulinpumpen din viser i sanntid hvordan insulinpumpen justerer insulindoseringen avhengig av sensorverdiene og innstillingene i den personlige profilen din.

Oversiktlig display

Eksempel på hvordan displayet på Tandem t:slim X2-insulinpumpen din kan se ut ved bruk sammen med Dexcom CGM og Control-IQ™ teknologi.

  1. Trendgraf over sensorverdiene dine
  2. Den seneste glukoseavlesingen
  3. Trendpilen viser om glukosenivået er jevnt, på vei opp eller ned
  4. Diamantikonet viser status for Control-IQ teknologi
  5. Viser at aktivitetsprofil Søvn eller Trening er aktivert
  6. Rød skravering viser at basaldosen er pauset
  7. Normal bolus
  8. Automatisk korreksjonsbolus
  9. Forlenget bolus

Bedre søvn med Control-IQ-teknologien

Visste du at det ikke bare er kosthold og mosjon som påvirker blodsukkeret, men at også søvnen har stor påvirkning på kroppens sukkerregulering?

Mange av brukerne våre kan fortelle om en sterkt forbedret søvn etter at de begynte å bruke Control-IQ-teknologien.

Den enkle måten å forebygge høye og lave glukosenivåer på

En seks måneder lang studie for å vurdere effekten på tid innen målområdet, publisert i New England Journal of Medicine, viser at Control-IQ-teknologien er effektiv og enkel å bruke (1,2). I studien deltok 112 tilfeldig utvalgte pasienter som har vært diagnostisert med type 1-diabetes i minst ett år.

Referanser:
1) Brown SA, Kovatchev BP, Raghinaru D, et al. Six-month randomized, multicenter trial of closed-loop control in type 1 diabetes. N Eng J Med. 2019;381(18):1701-1717.
2) Brown, S. Clinical acceptance of the artificial pancreas: Glycemia outcomes from a 6-month multicenter RCT. 2019 ADA 79th Scientific Sessions, San Francisco, CA.