Dexcom G6 CGM som en del av insulinpumpesystemet ditt

Få mer ut av din Tandem t:slim X2™ insulinpumpe med kontinuerlig glukosemåling. Dexcom CGM er den delen av insulinpumpesystemet ditt som måler glukosenivået og sender informasjon til insulinpumpen hvert femte minutt. Med insulinpumpen Dexcom G6 CGM og Tandem X2 får du et komplett system, der Dexcom gir insulinpumpen nøyaktige verdier å jobbe etter.

Nøyaktig, kalibreringsfri* måling

CGM står for kontinuerlig glukosemåling. Til forskjell fra blodsukkermåling måler et CGM-system glukose i vevsvæsken kontinuerlig. For deg som har diabetes type 1 er det klinisk bevist at bruk av CGM fører til jevnere og lavere blodsukkernivåer og bedre allmenntilstand.**

Med Dexcom G6 CGM får du vite om glukoseverdien er på vei opp eller ned og hvor raskt dette skjer. Informasjonen sendes til din Tandem t:slim X2 insulinpumpe, som tilpasser insulindoseringen automatisk. Takket være systemets nøyaktighet er Dexcom G6 CGM godkjent for å ta beslutninger om dosering basert på sensorverdi. Det betyr at du ikke trenger å stikke deg i fingeren for å kalibrere. Et CGM-system kan ikke helt eliminere behovet for tradisjonell blodsukkermåling, men med Dexcom kan du redusere antall målinger.

*Hvis glukosevarsler og CGM-verdier ikke stemmer overens med symptomer eller forventninger, bruk blodsukkermåling for å ta beslutninger om diabetesbehandling.
**«Continuous Glucose Monitoring vs Conventional Therapy…», The GOLD Randomized Clinical Trial, Lind et al., 2017.

Sensoren måler

Ved hjelp av den medfølgende applikatoren fører du enkelt sensoren inn like under huden på magen, baksiden av overarmen (godkjent fra 2 år og oppover) eller øvre delen av setet (godkjent fra 2 til 17 år). Appliseringsnålen er en av de tynneste på markedet og kan sammenlignes med nålen i et infusjonssett. Sensoren er vannbestandig og godkjent for bruk i opptil 10 dager før den må byttes.

Senderen overfører data

Senderen festes enkelt til sensoren. Den er batteridrevet og har en brukstid på 90 dager. Hvert femte minutt overfører senderen dine verdier til insulinpumpen (og en smartenhet hvis det brukes) der du kontinuerlig kan lese av verdiene. I displayet på pumpen kan du se sensorverdier og en trendpil. Sensorverdien overføres også automatisk til pumpens boluskalkulator.***

***sensorverdi og trendpil må være tilgjengelig i displayet på pumpen.

Enkelt å lese av sensorverdier

Eksempel på hvordan displayet på din Tandem t:slim X2 insulinpumpe kan se ut ved bruk sammen med Dexcom CGM og Control-IQ™ teknologi.

  1. Trendgraf over sensorverdiene dine.
  2. Den seneste glukoseavlesingen.
  3. Trendpilen viser om glukosenivået er jevnt, på vei opp eller ned.
  4. Diamantikonet viser status for Control-IQ teknologi.
  5. Viser at aktivitetsprofil Søvn eller Trening er aktivert.
  6. Rød skravering viser at basaldosen er pauset.
  7. Normal bolus.
  8. Automatisk korreksjonsbolus.
  9. Forlenget bolus.

Mobilapp og følgefunksjon

Med appen Dexcom G6 kan du i tillegg til å følge glukoseverdiene i insulinpumpen også følge dem i smarttelefonen din, eller en annen smartenhet. Som en ekstra trygghet kan du også la familie og venner følge verdiene dine via appen Dexcom Follow (opptil ti personer).

Se liste over kompatible enheter

Statussiden for Dexcom

Vi vil tipse deg om statussiden for Dexcom, der du får driftsinformasjon for de ulike Dexcom-appene. Siden er til stor hjelp hvis man opplever at en eller flere Dexcom-apper ikke fungerer.

Klikk her for å kommer til driftsinformasjonen