03 Jan 2019

Staten somler med utstyret – pasienter reagerer

MISTET HÅPET: Den langvarige krangelen mellom helsebyråkratene førte til at mamma Caroline Grette Bekkestad valgte å legge ut nærmere 20.000 kroner for et nyere hjelpemiddel til datteren Mathea (4). Jenta har hatt diabetes type 1 siden hun var to år. FOTO: EVA BEATE STRØMSTED / NRK

”Diabetikere har ikke fått moderne utstyr de siste årene fordi helsebyråkratene har vært uenige om dette kan føre til at persondata lekker ut.” skrive NRK. Les mer her: https://www.nrk.no/vestfold/staten-somler-med-utstyret-_-pasienter-reagerer-1.14341321